Perspektivy

Technologické trendy pro rok 2021

Navigujte do budoucna s jistotou

Nejzajímavější příležitosti přicházejí nečekaně. V uplynulém roce jsme byli svědky mnoha inspirativních příkladů společností, které prokázaly svou odolnost tím, že rychle přehodnotily situaci a upravily své strategické plány tak, aby dokázaly úspěšně fungovat a prosperovat navzdory četným změnám. Celá řada CIO, CEO a dalších členů managementu spolehlivě provedla své společnosti touto náročnou etapou a prokázala, že umí firmu rychle vrátit na růstovou trajektorii.

Stáhněte si studii Technologické trendy pro rok 2021

Získejte cenný vhled a podnětné rady pro business i technologické lídry. Zjistěte, jak mohou nové technologie podpořit klíčové business procesy – od způsobu, jakým ovlivňují business strategie, až po modernizaci hlavních aktiv – a přetvoření dodavatelských řetězců v hodnototvorný prvek. Seznamte se s novými technikami datové optimalizace umožňujícími naplno využít potenciálu strojového učení, a zjistěte, jakou revoluci v architektuře kybernetické bezpečnosti při ochraně dat přináší bezpečnostní koncept nulové důvěry (zero trust). A protože hranice mezi fyzickým a virtuálním světem se rychle stírá, dozvíte se, jak lze technologie využít k transformaci pracoviště, zprostředkování autentičtější lidské zkušenosti i podpoře iniciativ v oblasti rovnocennosti.

Technologické trendy pro rok 2021

Prozkoumejte devět trendů a makrovlivů

1. Obchodní strategie ovlivněná technologiemi
Změny přicházejí čím dál rychleji a strategii již nelze pojímat jen jako pouhé jednorázové písemné cvičení. Obchodní a technologické strategie se stávají neoddělitelnými, jelikož technologie dnes významně ovlivňuje návrh obchodní strategie, její monitoring i realizaci. Dochází k nárůstu digitalizace firemních produktů a služeb, mnohdy dochází i ke změně obchodních modelů a společnosti zkoumají možnosti, jak se stát platformami.

 

2. Revitalizace core systémů
V prostředí nejistoty jsou umožnění nových způsobů práce a podpora klíčových inovací důležitější než kdy dřív. Je proto třeba, aby klíčové systémy byly schopny tyto požadavky naplnit. Napříč obory se dnes inovativní IT lídři snaží zavádět nové postupy a technologie pro revitalizaci klíčových aktiv. Toto úsilí se odráží v agendě nejvyššího managementu firem, neboť generální či finanční ředitelé a členové představenstev stále více vnímají revitalizaci klíčových systémů, které jsou mnohdy postavené na starých technologiích, jako nezbytný předpoklad pro umožnění strategické změny. Existuje více možností revitalizace core systémů. Jednou z nich je i migrace na technologicky novou verzi ERP systému, například v případě SAPu na S/4HANA, v případě revitalizace custom-built core systémů, je to i modernizace architektury systému a přechod do cloudu včetně případného využití low-code platforem.

 

3. Transformace dodavatelských řetězců
Společnosti implementují celou řadu kognitivních a digitálních technologií, aby transformovaly vertikální sila a nahradily je integrovanějšími, horizontálními modely dodavatelských řetězců napříč interními funkcemi firmy. Jejich cílem je zvýšit agilitu napříč dodavatelskými řetězci tak, aby v případě dalších vlny disruptivních událostí byly schopny rychleji umožnit návrat na obvyklou úroveň produktivity.

 

4. MLOps: industrializace umělé inteligence
Aby bylo možné naplno využít potenciál umělé inteligence a strojového učení, musí éra tradiční umělé inteligence ustoupit automatizaci a industrializaci. Vstupte do světa operací strojového učení (MLOps), jež aplikuje přístupy DevOps na vývoj a dodávku modelů strojového učení tak, aby se zlepšila spolupráce mezi týmy, zkrátily se vývojové cykly, a industrializoval a škáloval se vývoj a nasazení řešení strojového učení.   

 

5. Revoluce u strojových dat: „nakrmte stroj“
Tradiční správa dat si kladla za cíl poskytnout omezenou, setříděnou množinu dat pro manažerské rozhodování. Jak se však vývoj posouvá vpřed, musí dnes společnosti přehodnotit správu dat, jejich ukládání a organizaci tak, aby mohly těžit z výhod nabízených modely strojového učení. Pro dosažení očekávaných přínosů při nasazování řešení umělé inteligence a zrychlení životního cyklu strojového učení je však třeba data náležitě upravit.

 

6. Nulová důvěra: nikdy nedůvěřujte, vždy prověřujte
Zavedení principu nulové důvěry v oblasti kybernetické bezpečnosti přispěje k vyřešení po desetiletí přetrvávajících bezpečnostních výzev a současně umožní další rozvoj moderních IT postupů (DevSecOps, NoOps, cloud, ad.). Přechod na princip „nulové důvěry“ si však na straně firem vyžádá nemalé investice mj. do automatizace manuálních procesů, zlepšení základní kybernetické hygieny, ale i organizačních změn a přenastavení požadavků na profily cyberspecialistů, aby bylo zavedení kybernetického inženýrství úspěšně realizovatelné.

 

7. Restart digitálního pracoviště
Společnosti sice na celém světě přesunuly výkon některých činností a porady z fyzického pracoviště do digitálního prostoru, toto vše však stále představuje jen zlomek možností, které se v tomto ohledu nabízejí. Analýza nově dostupných dat generovaných jak vzdáleně pracujícími zaměstnanci, tak nástroji, které využívají, a jejich vzájemných interakcí, tedy jejich „digitální stopy“, umožní významně zefektivnit práci a zvýšit produktivitu jednotlivců, týmů i celých společností.  

 

8. Individualizace pro miliardy: digitální versus fyzická zkušenost
Lidé byli v posledních měsících nuceni si zvykat na digitální zkušenost mnohem rychleji než kdykoli předtím. Společnosti si dnes proto silněji uvědomují potřebu přehodnotit své strategie kde a jak investovat do technologií, a jak využít data a analytiku pro vytvoření a individualizaci zkušenosti na míru zákazníkům s cílem nalézt optimální rovnováhu mezi potřebou digitalizovat tradiční fyzickou lidskou zkušenost a naopak potřebou více „polidštit“ nabízenou digitální zkušenost.  

 

9. DEI tech (diverzita, rovnost, inkluze): nástroje pro rovnocennost
Společnosti mají k dispozici čím dál sofistikovanější nástroje pro podporu jejich iniciativ v oblasti diverzity, rovnosti a inkluze. Mnohá z těchto řešení používají analytiku s cílem poskytnout detailnější vhled do oblastí jako je nábor a rozvoj talentu a udržení zaměstnanců. Jiné produkty nabízejí zpětnou vazbu či coaching pro vedoucí pracovníky a management.  Všechny směřují k tomu, aby v rozhodování a procesech v oblasti DEI hrála data významnější roli.

Jak se vyvíjejí technologické trendy: dvanáct let studie Tech Trends

Předchozí vydání Technologických trendů

 

Chcete se dozvědět více?

Pokud máte dotazy ohledně technologických trendů 2021 a jak mohou ovlivnit či napomoci dalšímu rozvoji vaší společnosti, obraťte se na nás. Další informace najdete i na webové stránce Deloitte Insights.

Doporučené