header image

Perspektivy

Technologické trendy pro rok 2022

Navrhněte si svou technologicky vyspělou budoucnost

13. vydání výroční zprávy Deloitte na téma technologických trendů nabízí vhled a inspiraci, které vám umožní těžit z inovací, budovat důvěru a vytvořit si konkurenční výhodu na vaší digitální cestě.

Snadné sdílení dat

Řada nových technologií slibuje další zjednodušení mechaniky sdílení dat napříč organizacemi i mezi nimi navzájem při současném respektování soukromí. V rámci sílícího trendu získávají organizace hodnotné informace z vlastních citlivých dat při současném vytěžování velkého objemu externě získaných dat, ke kterým dříve běžně neměly přístup. Tím se otevírá prostor pro nové příležitosti, založené na komplexním vytěžování dat. A skutečně, schopnost sdílet zabezpečená data s ostatními organizacemi v rámci ekosystému či hodnotového řetězce dává vzniknout zcela novým obchodním modelům a produktům. Například díky propojování klinických dat na sdílených platformách v počátcích pandemie COVID-19 byli výzkumní pracovníci, zdravotnické orgány a farmaceutické společnosti schopni významně urychlit vývoj léčby a vakcín. Kromě toho, ty samé protokoly sdílení dat pomáhají farmaceutickým společnostem, orgánům státní správy, nemocnicím a lékárnám koordinovat a realizovat rozsáhlé očkovací programy, jejichž prioritou je účinnost a bezpečnost, při současném zachování duševního vlastnictví. 

Cloud se vertikalizuje

Těžiště programů digitální transformace se přesunulo od primárního naplnění IT potřeb organizace, k naplňování unikátních strategických a provozních potřeb jednotlivých sektorů a dokonce i subsektorů. Poskytovatelé hyperscale a SaaS služeb spolupracují s globálními systémovými integrátory a klienty, aby mohli nabídnout modulární, vertikálně specifické obchodní služby a akcelerátory, které lze snadno nasadit a dále rozvíjet s cílem umožnit specifickou diferenciaci. A jak tento trend nabývá na síle, stane se proces nasazování aplikací spíše “sestavováním” než tvorbou, což je posun, který by mohl přeskládat celý hodnotový žebříček. Business procesy se stanou strategickými komoditami, které se budou nakupovat, čímž organizace získají prostor k soustředění cenných zdrojů na kritické oblasti strategie a odlišení se od konkurence.  

Blockchain: připraven pro businessové nasazení

Téma kryptoměn a NFT tokenů jsou v poslední době populárním předmětem mediálních titulků i lidské představivosti, zároveň tyto a další technologie blockchainu a distribuovaných záznamů (DLT) stále silněji rezonují ve firmách. Blockchain a DLT platformy již překonaly počáteční rozčarování daná přehnanými očekáváními a jsou nyní na úspěšné cestě k posílení reálné produktivity. Od základů mění povahu současného podnikání napříč hranicemi organizací a pomáhají společnostem změnit jejich představy o tom, jak lze vytvořit a řídit identitu, data, původ, profesní certifikace, autorská práva i další fyzická a digitální aktiva. Technický pokrok a nové regulatorní standardy, především v oblasti neveřejných sítí a platforem, pomáhají podpořit nasazení DLT technologií i ve firmách mimo organizace poskytující finanční služby. Jak si firmy zvykají na blockchain a DLT, objevují se v mnoha odvětvích stále nové příklady jejich kreativního využití, kdy přední zavedení hráči v oboru rozšiřují svá portfolia a vytvářejí nové hodnotové řetězce, zatímco startupy pracují na zcela nových obchodních modelech.  

IT, inovuj se: automatizace ve velkém

Na pozadí čím dál větší technologické komplexity a vyšších nároků na stabilitu a dostupnost přistupují někteří IT ředitelé k radikální přestavbě svých IT organizací. Jak? Tím, že se inspirují postupy využívanými poskytovateli cloudových řešení. Identifikují opakující se manuální procesy a využívají kombinaci inženýrství, automatizace a samoobslužných postupů. Výsledkem jsou zkrácené dodací lhůty, zrychlené dodání výsledků a efektivnější a celkově stabilnější IT. Tento druh disruptivní automatizace představuje významnou, leč stále ne dostatečně využitou příležitost. Dřívější technologické trendy jako NoOps, Zero trust a DevSecOps mají společné téma – důležitost přechodu k programovatelnosti napříč organizací. Díky odklonu od manuální správy k inženýrství a automatizaci jsou organizace schopny efektivněji řídit komplexní systémy a zlepšit zákaznickou zkušenost prostřednictvím zvýšené dostupnosti a odolnosti.

Umělá inteligence a kybernetická bezpečnost: skutečná obrana

Bezpečnostní týmy by již brzy mohly být zahlceny prostým objemem, mírou sofistikovanosti a obtížností odhalování kybernetických útoků. Spektrum zranitelných míst ve firmách exponenciálně narůstá. Spolu s počtem síťových zařízení roste i využití 5G, stále více se využívá práce na dálku a útoky třetích stran jsou čím dál zákeřnější. Je čas využít podporu v podobě umělé inteligence. Kybernetická umělá inteligence může být multiplikátorem schopností, které organizacím umožní nejen reagovat rychleji než útočníci, ale také kroky a jednání těchto útočníků předvídat. Umělá inteligence je využitelná i nad rámec zavedených aplikací, například k urychlení datové analytiky, identifikaci odchylek a odhalování hrozeb. Tyto nově vznikající techniky umělé inteligence mohou analytikům pomoci soustředit se na prevenci a nápravu a na vývoj proaktivnější a odolnější bezpečnostní pozice firem. Nasazování umělé inteligence napříč společností může také pomoci ochránit cenné zdroje umělé inteligence a odrážet její útoky.

Technologická zařízení vstupují do fyzického světa

S prudkým nárůstem počtu “chytrých zařízení” a zvýšenou automatizací fyzických činností se rozšiřují i kompetence IT expandující za hranice laptopů a smartphonů. IT ředitelé musí nyní zvažovat jak nasazovat, řídit, udržovat a zabezpečit pro firmu kritická fyzická aktiva, jako např. smart factory zařízení, kuchyňské automatizované roboty, inspekční drony, monitory zdravotního stavu a nespočet dalších. Jelikož by výpadek těchto zařízení mohl ohrozit provoz firmy či dokonce životy, je třeba mít v technologickém vybavení zařízení s co nejvyšší systémovou odolností a provozuschopností. Bude zřejmě nezbytný i nový přístup ke správě zařízení a dohledu, který IT pomůže vypořádat se se zcela novými standardy, regulačními orgány, etickými výzvami a odpovědností. V neposlední řadě budou IT ředitelé pravděpodobně muset zvažovat, jak si zajistit potřebný technologický talent a jak přeškolit stávající pracovníky.

Poznámky z budoucnosti

Čeká nás neohrožená, technologicky vyspělá budoucnost – to již víme. Ale z našeho dnešního pohledu nemůžeme přesně určit, jak tato budoucnost bude vypadat či jak se nám v ní může dařit. Jak můžeme plánovat naše kroky pro události, které jsou pravděpodobné, avšak jsou definovány jen mlhavě? V závěrečné kapitole Technologických trendů pro rok 2022 nazvané Poznámky z budoucnosti zkoumáme trajektorie tří technologií, které budou pravděpodobně dominovat digitální scéně za deset a více let: kvantové počítače, exponenciální inteligence a obklopující, prostorová zkušenost. Ačkoli tyto technologie teprve vznikají, každá z nich upoutala pozornost výzkumných pracovníků, venture capital společností, startupů i firem – všichni se shodují na tom, že se stane něco zajímavého a pokud budeme pečliví a připravíme si pro tyto technologie základy, budeme připraveni, až tato budoucnost skutečně nastane. 

Jak se vyvíjejí technologické trendy: třináct let studie Tech Trends

Předchozí vydání Technologických trendů

 

Chcete se dozvědět více?

Pokud máte dotazy ohledně technologických trendů 2022 a jak mohou ovlivnit či napomoci dalšímu rozvoji vaší společnosti, obraťte se na nás. Další informace najdete i na webové stránce Deloitte Insights.

Doporučené