Nástroje

Kontrola daňových odpisůprostřednictvím datové analýzy

Nástroj pro komplexní kontrolu daňových odpisů a revizi daňových zůstatkových cen.

Nástroj pro analýzu daňových odpisů umožňuje hromadné prověření registru dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku dle platné daňové legislativy.

Nástroj na analýzu daňových odpisů je jedním z nástrojů využívaných v rámci datové analytiky pro DPPO, které využívá informace z registru majetku klienta v podobě datového souboru. Po nahrání dat do analytického nástroje automatické testy kontrolují správnou aplikaci specifických pravidel zákona o dani z příjmů pro daňové odpisy a identifikují konkrétní položky, které mohou být v rozporu se zákonem, případně by jejich úpravou bylo možné dosáhnout úspor.

Analýza daňových odpisů mimo jiné zahrnuje:

 • Obecně správnost výpočtu daňových odpisů u dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
 • Lineární i zrychlená metoda odpisování,
 • Přerušení daňových odpisů,
 • Odpisy nehmotného majetku i s několikanásobným technickým zhodnocením,
 • Mimořádné odpis dle § 30a ZDP,
 • Odpisovou skupinu 1A,
 • Daňový odpis u vyřazeného majetku v roce vyřazení,
 • Daňové odpisy zařízení fotovoltaických elektráren,

Přínosy:

 • Efektivní a rychlá kontrola všech položek dlouhodobého majetku
 • Výrazné snížení rizika chyb a případných postihů
 • Identifikace příležitostí 
 • Detailní vyhodnocení analýz spolu s doporučením pro minimalizaci rizik

Kontaktujte nás

Jana Vlčková

Jana Vlčková

Senior manažerka

Jana je senior manažerkou v daňovém a právním oddělení společnosti Deloitte v České republice, kde se zaměřuje na poskytování poradenských služeb v oblasti daně z příjmů právnických osob. Jana je spec... více