Technologická strategie & architektura

Služby

Technologické strategie a transformace

Pro většinu firem dnes představují technologie nejdůležitější faktor, který jim umožňuje realizovat jejich strategii a docílit provozních zlepšení. Specialisté společnosti Deloitte pro oblast technologické strategie a architektury (TS&A) poskytují poradenské služby výkonným ředitelům pro IT a dalším členům top managementu společností při návrhu a realizaci technologických strategií, které napomáhají vytvářet výjimečnou obchodní hodnotu. Ve dnešním světě rychlých změn a technologických inovací pomáhá tým TS&A klientům identifikovat oblasti, které budou mít vliv na jejich podnikání, aby se mohli zaměřit se na praktická řešení, která reálně podpoří jejich klíčové obchodní strategie. Pomáháme klientům tím, že jim poskytujeme nejlepší postupy, myšlenkové vedení, řešení, experty s globálními zkušenostmi i nástroje a akcelerátory pro rychlou realizaci přidané hodnoty. Tým TS&A společnosti Deloitte podporuje klienty v průběhu celého životního cyklu řešení, tj. od původní inovační myšlenky umožněné technologiemi až po návrh strategie a architektury, a spolupracuje s našimi implementačními týmy na uvedení nových řešení do praxe.

Byznysová strategie někdy zahrnuje i akvizici, odprodej části firmy či fúzi. Naši specialisté na TS&A poskytují poradenské služby a podporu při implementaci týmům, které fúzi připravují, a jsou odpovědní za návrh nové IT funkce, stanovení synergických cílů i připravenost na tzv. Den 1. Naši specialisté na TS&A se rovněž specializují na pomoc IT ředitelům při transformaci IT funkce, kdy provádějí přezkoumání "IT byznysu” a pomáhají zavádět nové provozní modely, procesy, talentové disciplíny a řešení tak, aby bylo IT výkonnější a účinnější. Tato pomoc zahrnuje služby a řešení související s inovací, outsourcingem, architekturou, cloudem, správou služeb, řízením nákladů IT, mobilními zařízeními, správou infrastruktury, oblastí governance, a správou aplikací a dat.

Internet of Things: Dedicated networks and edge analytics will broaden adoption

Business interest in the Internet of Things continues to grow, with two trends driving an expansion of IoT applications and possibilities: the emergence of new wireless communications networks and the arrival of "edge computing" IT infrastructure. This publication takes a closer look at how dedicated networks and edge analytics will broaden adoption of IoT. Read the full publication.

iot, smart things

Cognitive technologies in the technology sector: From science fiction vision to real-world value

The technology sector’s interest in cognitive technologies is reaching fever pitch. This publication shares how some tech companies are using cognitive technologies to create innovative new products and services, pursue new markets, and even reimagine their businesses. Read the full article.

AI

Kontakt

Pavel Šiška

Pavel Šiška

Vedoucí partner

Pavel je vedoucím partnerem oddělení poradenských služeb společnosti Deloitte Česká republika od roku 2013. Pavel se dlouhodobě věnuje propojování businessu a IT, analytice a inovacím. Z hlediska odvě... více