Lidé

Antonín Weber

Daně

Ředitel

Antonín Weber

Antonín Weber vede plzeňskou pobočku Deloitte a tým R&D and Government Incentives, který se primárně zaměřuje na služby v oblasti dotaci a daňových odpočtů na výzkum a vývoj. Do firmy přišel v roce 2007 z agentury CzechInvest. Jeho tým analyzuje investiční plány společností s ohledem na možnosti využití veřejné podpory a zpracovává a dále administruje žádosti o dotace zejména v oblasti IT, životního prostředí, infrastruktury a výzkumu, vývoje a inovací. Současně se věnuje daňovým odpočtům na výzkum a vývoj zejména v oblasti výrobních společností.

Antonín je soudní znalec v oblasti posuzování činností výzkumu a vývoje pro jejich uplatnění v dotacích či daňových odpočtech. Na Ostravské univerzitě vystudoval Přírodovědeckou fakultu.

Antonín Weber