Lidé

Colette Šinská

Regulace Deloitte Legal

Advokátní koncipientka

Colette Šinská

Churchill I

Italská 2581/67

Praha 2

Česká republika

120 00

zobrazit na mapě

Colette je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Do Deloitte Legal nastoupila v roce 2019 na pozici advokátní koncipientky jako součást environmentálního týmu.

Pracovala na různých projektech v Kanadě ohledně agendy managementu lidských zdrojů, podílela se na modelu Organizace spojených národů na univerzitě v Cambridge jako členka komise Světové zdravotnické organizace a během studií v Německu nabyla zájem o problematiku recyklačních poplatků vybraných výrobků s ukončenou životností. Zaměřuje se především na oběhové hospodářství, rozšířenou odpovědnost výrobců a odpadovou legislativu.

Colette Šinská