Lidé

David Jurčík

Řízení rizik

Ředitel

David Jurčík

Churchill I

Italská 2581/67

Praha 2

Česká republika

120 00

zobrazit na mapě

David Jurčík je ředitelem v oddělení kapitálových trhů v Praze a má dvacetiletou pracovní zkušenost s bankovním sektorem. Mezi jeho hlavní zaměření patří vývoj a validace ratingových modelů a rizikových parametrů (PD, LGD, EAD atd.), vývoj modelů tržních rizik včetně simulací metodou Monte Carlo, implementace IFRS (IAS 39, IFRS 9), dodržování předpisů (Basel III / CRD, MiFID), oceňování finančních nástrojů (včetně pokročilých strukturovaných produktů), IFRS 13 a revize a implementace zajišťovacího účetnictví. Má také dlouhodobé zkušenosti v oblasti Treasury a s projekty implementace IT systémů řízení rizik.

David Jurčík