Lidé

David Neumahr

M&A/Corporate, Banky a finance Deloitte Legal

Advokátní koncipient

David Neumahr

David Neumahr působí v Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář jako advokátní koncipient. David vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Jeho hlavním zaměřením je bankovní a finanční právo, právo cenných papírů a korporátní právo. V rámci své praxe se podílí na projektech v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a je rovněž členem týmu korporátního práva.

David Neumahr