Lidé

Gabriela Labíková

CSR Associate Manager

Gabriela Labíková

Gabriela je odpovědná za vedení a implementaci CSR strategie v česko-slovenském clusteru společnosti Deloitte. Zastává pozici CSR associate manažerky a koordinuje, monitoruje i vyhodnocuje CSR programy, které jsou v souladu s hodnotami a cíli jednotlivých pilířů naší strategie. Vzhledem ke svému více než 16letému působení v naší společnosti, klade důraz na to, abychom firemní hodnoty reálně žili a věděli, proč za nimi stojíme. Celoročně tak motivuje zaměstnance Deloitte k účasti na dobrovolnických aktivitách, organizuje pravidelná setkávání s našimi dlouholetými neziskovými partnery (tzv. Impact Fairs) a pomáhá tak budovat týmovou spolupráci a upevňovat vztahy s neziskovým sektorem.

Gabriela Labíková