People

Jana Hajdučková

Banking & Finance Deloitte Legal

Advokátní koncipientka

Jana Hajdučková

Jana Hajdučková je advokátní koncipientkou v týmu Banking & Finance v Deloitte Legal v České republice. Zaměřuje se především na regulaci v bankovnictví, pojišťovnictví a AML/CFT regulaci. Podílí na poskytování právních služeb finančním institucím se zaměřením na compliance a otázky spojené s prevencí praní špinavých peněz. Účastnila se také projektů z oblasti farmaceutického práva.
Jana Hajdučková