Lidé

Jakub Ptáčník

Řízení rizik

Manažer

Jakub Ptáčník

Jakub má více než 5 let zkušeností s řízením kybernetické bezpečnosti a vedoucími rolemi ve velkých bankovních a finančních institucích. Zaměřuje se na kybernetickou strategii a řízení, přičemž má prokazatelné zkušenosti s řízením operací v oblasti kybernetické bezpečnosti, definováním a organizaci strategických projektů, včetně správy a řízení investičních programů v souladu s regulatorními požadavky a potřebami spojenými s auditními zjištěními, hlášením požadavků a potřeb pro dodržování předpisů a definicí akčních plánů, stejně jako komunikací s externími stranami. 

Jakub Ptáčník