Lidé

Jakub Sova

Poradenské služby

Partner

Jakub Sova

Jakub Sova je partnerem společnosti Deloitte odpovědným za rozvoj poradenských služeb v dopravním sektoru. Dlouhodobě se specializuje na projekty zaměřené na transformace společností v sektoru dopravy, rozvoj dopravní (silniční, železniční) infrastruktury a komplexní infrastrukturní projekty. Mezi jeho klíčové klienty patří hlavní subjekty na trhu železniční přepravy České republiky, subjekty provozující veřejnou dopravu a správci dopravní infrastruktury v ČR.

Jakub Sova