Lidé

Ján Zoller

Audit

Partner

Ján Zoller

Churchill I

Italská 2581/67

Praha 2

Česká republika

120 00

zobrazit na mapě

Ján zastává pozici partnera v oddělení auditu společnosti Deloitte střední Evropa. Do firmy nastoupil v roce 2002 a od roku 2012 působí v pražské pobočce v České republice. Ján je starším členem Asociace autorizovaných účetních znalců (FCCA) ve Velké Británii, členem Slovenské komory auditorů (SKAU), členem Komory auditorů České Republiky (KAČR) a certifikovaným interním auditorem (CIA). Ján je také držitelem titulu dipIFR. Pracuje na auditech a poradenství pro společnosti, které vykazují podle IFRS, českých účetních standardů a slovenských účetních standardů působících především v oblasti výrobního a automobilového průmyslu a poskytování služeb. Je také odborníkem na implementaci softwarových a technických nástrojů, změnové řízení a má zkušenosti se zakládáním center sdílených služeb. Zároveň je vedoucím partnerem centra pro sdílené služby auditu společnosti Deloitte střední Evropa.

Ján Zoller