Lidé

Ján Zoller

Audit

Ředitel

Ján Zoller

Nile House

Karolinská 654/2

Praha 8

Česká republika

186 00

zobrazit na mapě

Jan zastává pozici ředitele v oddělení auditu společnosti Deloitte. Do firmy nastoupil v roce 2002 a od roku 2012 působí v pražské pobočce v České republice. Jan je členem Asociace autorizovaných účetních znalců (ACCA) ve Velké Británii, členem Slovenské komory auditorů (SKAU) a certifikovaným interním auditorem (CIA). Pracuje na auditech společností, které vykazují podle IFRS, českých účetních standardů a slovenských účetních standardů. Je také odborníkem na implementaci softwarových a technických nástrojů, změnové řízení a má zkušenosti se zakládáním center sdílených služeb. Zároveň je obchodním vedoucím centra pro provádění auditu společnosti Deloitte střední Evropa.

Ján Zoller