Lidé

Kateřina Kleinová

Poradenské služby Supply Chain & Network Operations

Senior konzultantka

Kateřina Kleinová

Kateřina je senior konzultantkou v týmu Supply Chain & Network Operations oddělení poradenských služeb společnosti Deloitte Česká republika. Její specializací je především oblast plánování a témata spojená s dlouhodobě udržitelnými dodavatelskými řetězci. 

Kateřina se věnuje nastavování strategií při transformacích směrem k udržitelnosti a dopadům na jednotlivé funkční celky společnosti – ať už se jedná o optimalizaci procesů, využití reverzní logistiky či nejrůznějších materiálů v rámci dodavatelského řetězce. Další oblastí je pak plánování a implementaci technologií napříč odvětvími – automobilovým, zdravotnictví či maloobchodu.

Kateřina zodpovídá za nabídku služeb spojených s udržitelnými dodavatelskými řetězci se zaměřením na maloobchodní a výrobní společnosti.

Kateřina Kleinová