People

Kateřina Tóthová

Audit & Assurance

Senior manažerka

Kateřina Tóthová

Katka je senior manažerkou v oddělení Audit & Assurance společnosti Deloitte Czech republic. Specializuje se především na audit v oblasti technologií, médií a telekomunikací. Mezi její specializace dále patří mezinárodní audity včetně auditů společností kótovaných na americké burze. Katka má také rozsáhlé zkušenosti z auditů kontrolních prostředí společností a revizí procesů společností. 
Kateřina Tóthová