Lidé

Mariana Barčáková

M&A/Corporate, Business Integrity Deloitte Legal

Advokátní koncipientka

Mariana Barčáková

Mariana Barčáková je advokátní koncipientkou v oddělení práva obchodních korporací v Deloitte Legal v Praze. V rámci své praxe poskytuje klientům právní služby v široké škále korporátních záležitostí, zejména při zakládání, přeměně, zrušení či likvidaci tuzemských i zahraničních obchodních společností. Mariana má zkušenosti rovněž v poskytování právních služeb v oblasti veřejných zakázek. Dále se zaměřuje na oblast compliance, a to zejména na revizi a tvorbu interních korporátních dokumentů (compliance programy). Také se věnuje právnímu poradenství ve vztahu k trestní odpovědnosti právnických osob.

Mariana Barčáková