Lidé

Martin Černý

Daňová litigace Deloitte Legal

Managing Associate | Advokát

Martin Černý

Martin je advokát v oddělení daňových litigací v Deloitte Legal v Praze. Martin se specializuje na zastupování klientů v daňových soudních sporech, poradenství v daňových kontrolách a právní úpravu veřejné podpory a evropské právo obecně. Kromě daňových sporů Martin poskytuje klientům také poradenství v souvislosti s veřejnou podporou na služby obecného hospodářského zájmu, podporou výzkumu, vývoje a inovací a dalšími druhy podpor. Martin má také zkušenosti v jiných oblastech soutěžního práva, a to například v oblasti přístupu k nezbytné infrastruktuře nebo oblasti compliance programů.

Martin Černý