Lidé

Martina Chitu

Řízení kybernetických rizik

Senior manažerka

Martina Chitu

Martina je senior manažerkou v oddělení Řízení rizik Deloitte Česká republika, kde se specializuje na oblast řízení informační bezpečnosti, správy, rizik, dodržování předpisů, řízení portfolia a programů.

Díky kombinaci leadership a analytických schopností hraje klíčovou roli při identifikaci požadavků klientů a zvyšování provozní efektivity prostřednictvím optimalizace procesů. Její inovativní myšlení přispívá k návrhu řešení na míru, podporujících obchodní rozvoj a stimulujících růst výnosů.

Kromě svých profesních aktivit Martina aktivně přispívá svými odbornými znalostmi v akademickém i sociálním sektoru. Působí jako recenzentka diplomových prací, kde kombinuje své praktické zkušenosti se špičkovým výzkumem a poskytuje univerzitním lektorům a studentům cenné poznatky a doporučení. Tato unikátní kombinace akademické a společenské angažovanosti umožňuje, že zůstává v popředí průmyslových trendů a současně toto know-how vrací do společnosti.

Martina Chitu