Lidé

Martina Křížová Chrámecká

Audit

Manažerka

Martina Křížová Chrámecká

Martina Křížová Chrámecká pracuje jako manažerka v oddělení auditních a účetně poradenských služeb společnosti Deloitte v České Republice. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, držitelem certifikace ACCA a bývalou statutární auditorkou ČR.

Martina Křížová Chrámecká ve své minulosti působila na Komoře auditorů ČR v oddělení metodiky auditu a účetnictví, v nadnárodní skupině se zaměřením na provoz cestovních kanceláří a v jiné společnosti BIG 4. V poslední době se věnovala zejména lektorské a poradenské činnosti v oblasti českého účetnictví, IFRS a auditní metodiky a poradenství při transakcích.  Má bohaté zkušenosti s konsolidací velkých skupin, akvizičním účetnictvím a přechodem na IFRS resp. implementací účetních metod založených na IFRS.  Z titulu své pozice na KA ČR spolupracovala na připomínkování návrhu nového zákona o účetnictví.

Martina Křížová Chrámecká