Lidé

Marek Kouřil

Poradenské služby

Partner

Marek Kouřil

Churchill I

Italská 2581/67

Praha 2

Česká republika

120 00

zobrazit na mapě

Marek je partnerem v oddělení poradenských služeb. Ve společnosti Deloitte působí již od roku 1999. Spolu se svým týmem je odpovědný za poradenské služby v oblasti finančního řízení a řízení výkonnosti, kde poskytuje poradenství převážně finančním ředitelům a finančním manažerům společností napříč všemi odvětvími. Posláním jeho týmu je pomáhat klientům zajistit, aby jejich finanční funkce byla efektivnější a fungovala jako lepší business partner. 

Disponuje rozsáhlými odbornými zkušenostmi v oblasti transformace finančních funkcí, zdokonalování finančních procesů, manažerského účetnictví, manažerského výkaznictví, plánování/rozpočtování/forecastingu, a zavádění center sdílených služeb. Marek se svým týmem věnuje zvláštní pozornost digitalizaci finančního řízení pomocí implementace nových technologií. 

Marek vystudoval obory obchodní právo a účetnictví a finanční řízení na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Marek Kouřil