Lidé

Martin Kubačka

Risk Advisory

Ředitel

Martin Kubačka

Churchill I

Italská 2581/67

Praha 2

Česká republika

120 00

zobrazit na mapě

Martin je vedoucím úseku pro provozní rizika v rámci oddělení Řízení rizik naší pražské kanceláře a působí v oblasti ochrany dat, regulatorní compliance, GRC, rozšířeného řízení podnikových rizik a udržitelnosti. Na rizika a regulatorní compliance se zaměřuje již více než 18 let, přičemž zkušenosti získal v řadě různých odvětví, jako je např. bankovní sektor, finanční trhy nebo automobilový průmysl.

Martin se specializuje na řízení podnikových rizik, návrh a implementaci rámců pro rizika a compliance, regulatorní výkaznictví a technickou realizaci podpůrných nástrojů. Díky prokázaným zkušenostem s mezinárodními projekty napříč různými obory (finance, výroba, automobilový průmysl…) se orientuje v oblasti implementace technologií, kontrol a validací compliance procesů, jakož i navrhování nových postupů a systémů.

Martin je rovněž držitelem certifikátů ISO 27001 Lead Implementer, Lean Six Sigma Green Belt a Prince2 Project Manager.

Martin Kubačka