Lidé

Martin Pavlíček

Poradenské služby

Ředitel

Martin Pavlíček

Martin Pavlíček z oddělení poradenských služeb společnosti Deloitte Central Europe zastřešuje oblast služeb řízení podnikové výkonnosti. Spolu se svými kolegy se Martin věnuje poradenství poskytovanému převážně finančním ředitelům napříč odvětvími. Odborně se zaměřuje na plánování, rozpočtování, forecasting, manažerský reporting a řízení nákladů a ziskovosti. Hlavním úkolem Martinova týmu je pomoci finančním oddělením společností být lepším business partnerem a poskytovat kvalitnější, relevantnější a srozumitelnější informace pro rozhodování. Martin vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze se zaměřením na podnikovou ekonomiku a management.

Obraťte se na Martina, pokud chcete diskutovat o tématech, jako jsou Enterprise Performance Management, EPM, Enterprise Business Planning, EBP, Connected Planning, Workforce Planning, Sales Planning, Operational Planning, Driver-based Planning, Management Reporting, Cost & Profitability Management, Finance Analytics, Strategie IT pro finance/controlling, Architektura IT pro finance/controlling, Business Intelligence, OLAP, MIS, Master Data Management, Software Selection, Consumer, Anaplan či SAP Analytics Cloud.

Martin Pavlíček