Lidé

Martin Vejtasa

Regulace Deloitte Legal

Advokátní koncipient

Martin Vejtasa

Martin Vejtasa je koncipientem v oddělení práva životního prostředí Deloitte Legal v Praze. Má zkušenosti se zastupováním provozovatelů kolektivních systémů (rozšířená odpovědnost výrobců) v regulatorních, závazkových a dalších věcech, včetně práva hospodářské soutěže. Martin má dále zkušenosti s poskytováním právních služeb v oblasti unijního práva veřejné podpory a klimatickým právem (obchodování s emisními povolenkami a podobnými nástroji).

Martin Vejtasa