Lidé

Petr Charouz

Tax & Legal Clients & Industries

Manažer | Projektový manažer Zákonu roku

Petr Charouz

Petr Charouz je manažer v daňovém a právním oddělení Deloitte Česká republika, kde vede tým zaměřený na Marketing a Business Development.   

Má rozsáhlé zkušenosti v oblastech strategie, projektového řízení, informačních technologií, marketingu a rozvoje nových obchodních příležitostí. Petr se podílí na organizaci projektu Zákon roku a v Deloitte se dlouhodobě věnuje iniciativám jako Deloitte Private a Czech Best Managed Companies.

Petr je absolvetem magisterského studia na International University of Monaco se zaměřením na management luxusního zboží a služeb.

Petr Charouz