Lidé

Renata Dvořáková

Poradenské služby

Manažerka

Renata Dvořáková

Renata Dvořáková je manažerem v oddělení poradenských služeb společnosti Deloitte Česká republika, kde se zaměřuje na oblast strategie provozu datových center. Spolu se svými kolegy se Renata věnuje poradenství převážně ředitelům IT (CIO) napříč různými odvětvími zejména však v bankovnictví. Odborně se zaměřuje na proces řízení kontinuity podnikání, fyzické bezpečnosti, informační bezpečnosti a oblasti krizového řízení. Hlavním úkolem týmu Renaty je zhodnocení provozu datových center, doporučení možných variant jejich provozu, celková optimalizace provozu datových center a dosažení úspor.

Renata vystudovala Českou zemědělskou univerzitu v Praze se zaměřením na podnikovou ekonomiku a management a dále Policejní akademii České republiky v Praze se zaměřením na krizové řízení a veřejnou správu.

Renata Dvořáková