Lidé

Raduz Morsztyn

Poradenské služby

Specialist Lead

Raduz Morsztyn

Radúz je Specialist Lead pro oblast energetiky se zaměřením na PDS v oblasti inovací a digitalizace, energetické flexibility, aktivace klientů, nových technologií, integrace energetických aktiv a vyhodnocovaní dopadů těchto aktivit na organizaci a její hodnotový řetězec.

Má více jak 13 let zkušeností s designem, vývojem a nasazováním systémů Smart Grids a měření a jejich komunikační infrastruktury s ohledem na organizační, legální a procesní prostředí předních distributorů v EU. Přispíval k návrhu a implementaci funkčních a nefunkčních požadavků těchto systémů.

Výsledky jeho aktivit byly prezentovány a publikovány na mezinárodních akcích včetně fór IEEE. Před prací v Deloitte vedl interdisciplinární, výzkumně-vývojové skupiny a projekty systémového nasazení v této oblasti.

Raduz Morsztyn