Lidé

Tomáš Brejcha

Tax & Legal

Senior manažer

Tomáš Brejcha

Tomáš Brejcha je senior manažerem v oddělení daňového a právního poradenství společnosti Deloitte Česká republika. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulta Financí a účetnictví. Do společnosti Deloitte nastoupil v roce 2013. 

Tomáš má zkušenosti z poskytování služeb mezinárodním i domácím společnostem v otázkách daně z příjmů právnických osob a převodních cen. Během své profesní kariéry byl zapojen do řady projektů v oblasti převodních cen zahrnujících analýzu a nastavení modelů převodních cen a přípravy souvisejících dokumentací, obhajoby transferových cen v rámci daňového řízení a přípravy žádostí o závazné posouzení. 

Jeho specializací je poskytování těchto služeb společnostem působících na energetickém a výrobním trhu. Zároveň je součástí týmu, který má na starosti klienty v regionu jižních Čech. Hovoří plynně česky a anglicky a je registrovaným českým daňovým poradcem. 

Tomáš Brejcha