Lidé

Tomáš Kovala

Finanční poradenství

Senior business development koordinátor

Tomáš Kovala

Tomáš je součástí týmu finančního poradenství Deloitte Česká republika s několikaletou zkušeností z inovačního týmu Deloitte.

Specializuje se na hladký průběh inovativních a technologických projektů, project management, externí komunikaci a interní procesy. Zároveň se věnuje business developmentu, přípravě eventů i tvorbě interních strategií a různých dalších podpůrných systémů

V minulosti Tomáš vedl úspěšný projekt Deloitte for Schools, za který Deloitte získal ocenění Top Odpovědné firmy roku 2020 nebo se podílel na tvorbě inovační strategie pro Deloitte Central Europe.

Tomáš Kovala