Lidé

Tereza Křížová

Daňová litigace Deloitte Legal

Advokátní koncpientka

Tereza Křížová

Tereza Křížová je advokátní koncipientkou ve společnosti Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář, a to v rámci veřejnoprávního týmu, ve skupině daňových litigací. Tereza se především specializuje na správu daní a daňové spory, včetně asistence při daňových kontrolách a v soudním řízení správním.

Tereza má více než 4 roky právní praxe a 3 roky praxe v kanceláři daňového poradce. Dále absolvovala stáž v KPMG v auditu. Svou závěrečnou práci na právnické fakultě věnovala kontroverzním změnám zákona o daních z příjmů.

Tereza vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a má titul také z Mendelovy univerzity v Brně v oboru Mezinárodní teritoriální studia, kde studovala v angličtině. Tereza v současné době studuje doktorské studium v oboru Finanční právo a finanční vědy

Tereza Křížová