Lidé

Tomáš Petr

Poradenské služby Actuarial & Insurance Solutions

Senior manažer

Tomáš Petr

Tomáš od roku 2006 pracuje v oddělení Actuarial & Insurance Solutions pro klienty v oblastech životního a neživotního pojištění a penzijních systémů ve střední a západní Evropě. Věnuje se vývoji a aplikaci prediktivních modelů pro účely zahrnující např. optimalizaci cen pojištění, cílení aktivit vůči klientům prostřednictvím segmentace, rezervování, účtování podle IFRS 17 nebo nastavení kapitálu dle Solventnosti II. 

Tomáš vystudoval matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy a je držitelem osvědčení České společnosti aktuárů.  

Tomáš Petr