Insight

Årsregnskabsloven: Ændring af størrelsesgrænser mv.

Folketinget har den 2. maj 2024 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven, revisorloven og forskellige andre love. 

I overensstemmelse med EU-direktiv om forhøjelse af størrelsesgrænser i regnskabsdirektivet forhøjes størrelsesgrænserne for indplacering i regnskabsklasser allerede med virkning for 2023 årsrapporter. Endvidere er vedtaget en række andre ændringer til årsregnskabsloven.

Folketinget har den 2. maj 2024 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL), revisorloven og forskellige andre love.

Ændringsloven har til formål at implementere EU-direktivet om virksomheders bæredygtighedsrapportering (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) og EU-direktivet om forhøjelse af størrelsesgrænser i dansk lovgivning. Derudover indeholder loven en række mindre primært tekniske ændringer.

Notat til download her på siden omhandler forhøjelse af størrelsesgrænserne i ÅRL samt en række andre ændringer til ÅRL.

Som supplement til denne publikation har vi udarbejdet en guide vedrørende brug af de nye størrelsesgrænser i årsregnskabsloven, der giver yderligere vejledning til virksomheder, som rykker en regnskabsklasse ned som følge af de ændrede størrelsesgrænser, herunder hvordan ændringer i praksis skal håndteres.

De nye størrelsesgrænser kan anvendes for 2023 årsrapporter, dvs. årsrapporter med regnskabsår, som begynder 1. januar 2023 eller senere, der endnu ikke er aflagt.

Du kan læse mere om implementering af EU-direktivet om bæredygtighedsrapportering i nyheden Lovændring til ÅRL om bæredygtighedsrapportering vedtaget på Deloitte.dk.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('