Insight

Lovændring til ÅRL om bæredygtighedsrapportering vedtaget

Lovændring om indarbejdelse af direktiv om bæredygtighedsrapportering (CSRD) i dansk lovgivning

Folketinget har den 2. maj 2024 vedtaget lovændringer af årsregnskabsloven m.fl. med henblik på bl.a. indarbejdelse af EU-direktivet om bæredygtighedsrapportering (CSRD) i dansk lovgivning.

Med lovændringen lægges op til væsentligt udvidede rapporteringskrav i årsrapporternes ledelsesberetning om bæredygtighed for børsnoterede virksomheder, statslige aktieselskaber og andre virksomheder tilhørende årsregnskabslovens regnskabsklasse C (stor), ligesom der stilles krav om, at revisor afgiver erklæring med begrænset sikkerhed om den af virksomhederne udarbejdede bæredygtighedsrapportering. Derudover indføres krav om at visse dattervirksomheder og filialer af virksomheder og koncerner med modervirksomheder etableret udenfor EU/EØS og med omsætning indenfor EU/EØS på over 150 mio. EUR skal udarbejde særskilt bæredygtighedsrapportering for koncernen som helhed.

Notat til download her på siden omhandler indarbejdelsen af bæredygtighedsrapportering i ÅRL.

Udover ændringer til årsregnskabsloven affødt af implementeringen af CSRD’et, indeholder lovændringen en række øvrige ændringer, herunder forhøjelse af størrelsesgrænserne for regnskabsklasserne i årsregnskabsloven, som gælder uanset om virksomhederne er omfattet af kravet om bæredygtighedsrapportering. Vi har udarbejdet et særskilt notat, der nærmere redegør for disse øvrige ændringer. Læs mere her.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('