Løsninger

Revision af uddannelser og skoler

Deloitte reviderer et stort antal undervisnings-, uddannelses- og forskningsinstitutioner. Deloittes betjening dækker flere hundrede institutioner så som universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, erhvervsskoler, gymnasier, SOSU, VUC, friskoler, efterskoler, kostskoler m.fl.

Revision er en særlig betroet opgave, og vi gør derfor særligt meget ud af at tilrettelægge revisionen så den bedst muligt dækker jeres behov og risici, og ud over det regelfastsatte kontrolfokus, skaber værdi for jer som institution.

Hos Deloitte gør vi revisionen værdiskabende, ved at have en dyb og bred indsigt i de forhold der er gældende for de enkelte institutionstyper. Vi har en dedikeret markedsgruppe, som har specialiseret sig i de særlige forhold som gør sig gældende for uddannelses- og undervisningsinstitutioner. Markedsgruppen omfatter mere end 50 specialiserede revisorer, og et tilsvarende antal konsulenter. Den dedikerede gruppe sikre at der leveres en indsigtsfuld og effektiv revision af høj kvalitet, der lever op til ministeriernes og Rigsrevisionens forventninger og krav.

Deloittes revisorer bringer stor indsigt fra et væld af skoler og uddannelsesinstitutioner, og giver jer værdifuld sparring, som led i revisionen, og når vi assisterer med opgaver ud over den egentlige erklæringsopgave. Vi tilstræber gennem revisionen at bringe ny viden til institutionerne, ved at benchmarke og udfordre jer under skyldig hensyntagen til jeres værdier og ambitioner som institution.

Paletten af opgaver vi har inspireret med, omfatter bl.a. planer for økonomisk genopretning, tilrettelæggelse og optimering af forretningsgange, finansiering og låneomlægning, konsekvensvurdering af ejendomsbyggerier og Campusetableringer, digitalisering og automatisering af forretningsgange, strategisk udvikling, modenheds- og kompetenceudviklingsprojekter, samt dag-til-dag-sparring om aktuelle forhold.

Dialogen om revisionen og andre opgaver vi bliver betroet, er helt central, og revisionen baseres på et tæt samarbejde og tæt dialog for at give den højeste værdiskabelse. Revisionen gennemføres ved anvendelse af digitale revisionsmetoder, og den formelle kommunikation sker gennem vores digitale platform, der sikrer en effektiv og målrettet opgaveafvikling. 

Vores revisionsmæssige fokus omfatter blandt andet

  • Sparring om institutionens udvikling, herunder særligt aktivitets- og ressourcestyring, budgetprocesser m.v.
  • Overholdelse af love og regler
  • Benchmarking med andre institutioner
  • Fokus på udvikling og optimering af processer
  • Digitalisering af forretningsgange
  • Optimering af finansiel position
  • Rapportering om målopfyldelse, herunder SDG (Sustainable Development Goals) og ESG (Environmental, Social and Corporate Governance)

Deloitte deltager i BUVM revisornetværk og har stærke relationer til BUVM og UFM, samt Rigsrevisionen, hvor vi derigennem har mulighed for at bringe ny viden til jer løbende.

Vil du vide mere?

Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte vores rådgivere.

Lars Hillebrand

Lars Hillebrand

Partner

Lars Hillebrand, partner og statsautoriseret revisor, sidder til daglig i DeloitteHuset i København. Lars er leder af vores branchegruppe for uddannelsesinstitutioner. Han er specialiseret i revision ... Mere

Jakob B. Ditlevsen

Jakob B. Ditlevsen

Equity Partner

Jakob har igennem mange år arbejdet sammen med uddannelsesinstitutioner. Jakob har opnået stor erfaring og indsigt i institutionernes økonomi, styringsmekanismer og rammevilkår. Jakob assisterer med s... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('