Operational Finance

End-to-end transformation af Record-to-Report processen

Vi har gennem vores Closing Excellence og Fast Close-metoder signifikant reduceret tidsforbruget på Record-to-Report processen med 30-40%, digitaliseret udførelsen af processen, forbedret kvaliteten samt styrket de interne kontroller hos en række af de danske C25-virksomheder.

Udfordringer

Manglende harmonisering, standardisering og sammenhæng mellem systemer og processer i lukkeprocessen resulterer i forringet kvalitet, øget tidsforbrug og mistillid til integriteten af regnskabet.

I Deloitte CFO Services er vi i stand til at diagnosticere og rådgive vores kunder med henblik på at afklare og afhjælpe deres udfordringer i månedsluk- og årsregnskabsprocessen samtidigt med et fokus på inspiration, for at opnå best practice.

Vores kunder står typisk med et ønske om at automatisere og forbedre deres eksisterende processer pga. øgede krav fra både interne og eksterne interessenter, ændringer i organisationen eller arbejdsgangene. Samtidig er der ofte et ønske om et øget fokus på at levere regnskabstal hurtigere med en højere kvalitet, for at understøtte forretningen som stiller store krav til processer og kontroller på tværs af afdelinger og systemer. Sideløbende med dette, stilles der flere og større krav til virksomheders compliance, hvilket ofte medfører et behov for mere standardisering og governance omkring de interne kontroller, for at imødekomme kravene.

I Deloitte dekomponerer vi Record-to-Report processen i fem del-processer, når vi i samarbejde med vores kunder igangsætter et optimeringsforløb:

 • Master data
 • Regnskabslukning
 • Konsolidering
 • Rapportering
 • Sign-off af ledelses og audit komité

Udfordringerne og problemstillingerne i processen fordeler sig typisk over den fulde proces, men manifesterer sig oftest tydeligst i forsinkede leverancer, manglende kvalitet eller meget ressourcekrævende processer.

Disse udfordringer udspringer fra flere elementer og ses oftest som et udtryk for:

 • Forretningsmodeller er blevet stadigt mere komplicerede pga. udvidelser og forandringer i forretningsområderne, hvor infrastrukturen i virksomheden har svært ved at følge med.
 • Globalisering & skattestrategier har øget kravene for finansiel rapportering.
 • Øgede regnskabskrav & kontroller har gjort månedslukket vigtigere end nogensinde før, for at undgå fejl og mangler.
 • Excel-dominerede processer for at kunne lukke regnskabet.
 • Sammenlægninger og decentralisering har øget antallet af organisationer med forskellige systemer, forretningsmodeller og rapporteringskrav.
 • Interne kontroller er mangelfulde og ikke dokumenteret i tilstrækkelig grad.
 • Forældede processer og manglende samarbejde og transparens på tværs af afdelinger og enheder.
 • Digitalisering af økonomifunktionen har været negligeret og underprioriteret, hvilket skaber uhensigtsmæssige forudsætninger, for at imødekomme øgede krav fra eksterne og interne interessenter.

I Deloitte CFO Services forstår vi udfordringerne i processen, og vi har et indgående kendskab til de digitale løsninger, der kan skabe transparens og standardisering af processen på tværs af landegrænser, øge kvaliteten af regnskabet, samt reducere tidsforbruget i forbindelse med månedslukprocessen. Kundens digitale agenda og ambitioner samt tilhørende systemlandskab danner grundlaget for de digitale løsninger der implementeres, hvor procesoptimering ligeledes prioriteres og fokuseres på, for at sikre den optimale udnyttelse af platformen for hele økonomiafdelingen. Løsningerne indbefatter både platforme inden for ERP-suiten samt Best of Breed-løsninger, bl.a. BlackLine, hvor effektiviteten og gennemsigtigheden øges ved at samle månedslukopgaverne og processerne i en central cloud platform.

Vi kan rådgive og inspirere omkring optimeringer inden for master data, arbejdsgange, regnskabsprocesser, interne kontroller og rapportering - og vi har adgang til et globalt netværk af eksperter inden for området.

Vores tilgang

Vi arbejder ud fra en datadrevet og faktabaseret tilgang, hvor vi sammen med kunden optimerer, inspirerer og transformerer processer og systemer.

Gennem vores erfaringer fra nogle af de største virksomheder i Danmark, og sammen med vores globale netværk, har vi udviklet en række metoder, modeller og industrispecifikke designs, som vi anvender til at sætte den strategiske retning og accelerering af selve implementeringen.

Kravene i dag til vores kunders behov og projekter kræver ofte en agil tilgang til design og implementering, for at sikre leverancen til den krævede kvalitet og tid.

Vi inddeler typisk vores projekter i seks faser for at sikre et effektivt projektforløb:

 1. Mobilisering

  Mobilisering af projektteamet samt etablering af mål og visioner for Record-to-Report processen og finansorganisationen.

 2. Current State Analyse

  Current state analyse i samarbejde med stakeholders fra kunden og kortlægning af den nuværende proces samt tilhørende udfordringer

 3. Target State Design

  Target state design gennem dataanalyse samt workshops og interviews med kunden med henblik på udarbejdelse af fit-gap analyse fra current state til target state.

 4. Forbedringsinitiativer

  Identificering og prioritering af konkrete forbedringsinitiativer for at realisere target state og samtidig imødekomme tidligere definerede vision.

 5. Roadmap

  Udarbejdelse af roadmap for implementering i samarbejde med kundens centrale stakeholders gennem workshops, interviews og analyse af ressourcer.

 6. Start transformationen

  Start transformationen ved implementering af forbedringsinitiativerne gennem procesforandringer, nye teknologier og løbende opfølgning på status og performance.

 1. Mobilisering
 2. Current State Analyse
 3. Target State Design
 4. Forbedringsinitiativer
 5. Roadmap
 6. Start transformationen

Mobilisering af projektteamet samt etablering af mål og visioner for Record-to-Report processen og finansorganisationen.

Current state analyse i samarbejde med stakeholders fra kunden og kortlægning af den nuværende proces samt tilhørende udfordringer

Target state design gennem dataanalyse samt workshops og interviews med kunden med henblik på udarbejdelse af fit-gap analyse fra current state til target state.

Identificering og prioritering af konkrete forbedringsinitiativer for at realisere target state og samtidig imødekomme tidligere definerede vision.

Udarbejdelse af roadmap for implementering i samarbejde med kundens centrale stakeholders gennem workshops, interviews og analyse af ressourcer.

Start transformationen ved implementering af forbedringsinitiativerne gennem procesforandringer, nye teknologier og løbende opfølgning på status og performance.

Efter et succesfuldt projektforløb er overstået, tilbyder vi gennem vores implementeringssupport også hjælp og rådgivning gennem domæne-specialister og projektledere til at drive og støtte ibrugtagningen af den optimerede proces. Som en del af vores tilgang kan vi understøtte forretningen både under og efter projektforløbet, bl.a. med henblik på at frigive kerneressourcer eller øge effektiviteten, gennem vores interim-løsninger der kan findes her.

Hvorfor Deloitte?

Global markedsleder

Deloitte er anerkendt som global markedsleder inden for transformation af CFO'ens ansvarsområder. Vi er i Danmark ledende inden for alle aspekter af CFO Services.

Dedikerede specialister

Vi har dyb funktionel ekspertise inden for CFO'ens forskellige ansvarsområder og de relevante sektorer. Vi har en betydelig indsigt i, hvilke løsninger der med succes er gennemført hos sammenlignelige virksomheder og kan derfor hurtigt komme frem til de rigtige løsninger for netop jer.

Vi arbejder globalt

I Deloitte arbejder vi integreret på tværs af landegrænser som udgangspunkt. Vi mobiliserer medarbejdere over hele verden alt afhængigt af, hvilke kompetencer der er relevante, og hvilken geografi der er behov for at afdække.

Digital front runner

Vores medarbejdere er førende inden for de seneste teknologiske løsninger. Vi anvender de nyeste teknologiske muligheder i vores løsningsdesign og er erfarne med at implementere teknologier inden for CFO'ens ansvarsområde.

Kontakt vores eksperter

Hvis du mangler inspiration til din Record-to-Report proces eller har udfordringer der kræver rådgivning af eksperter, så send en mail til vores kontaktpersoner, så vil vi sikre at du får den rådgivning som din virksomhed har brug for.

Jens Sønderkær

Partner