Finance Strategy

Organisering af finansfunktionen – fra design til implementering

Fremtidssikring af finansfunktionens leveranceapparat står højt på strategiagendaen i mange virksomheder. En effektiv og slagkraftig organisering af finansfunktionen bringer strategier til live.

Udfordringer

Finansfunktionen undergår store omvæltninger disse år. Mange CFO'er har derfor behov for at omstille og fremtidssikre finansfunktionens strategiske retning og opbygning. Ændring af mål og strategier medfører behov for at gentænke opstilling.

Mere digitalisering og data. Mere innovation og nytænkning. Mere forretningsvendt indsigt og værdiskabelse. Mere agilitet og fleksibilitet. Mere omkostningseffektivitet. Forventningerne til fremtidens finansfunktion er mange og potentialet for målrettet transformation af finansfunktionen er markant for de fleste. Realisering af målrettet udvikling af finansfunktionen indebærer behov for også at gentænke finansfunktionens organisering.

Organisationsdesign-initiativer søsættes ofte med de bedste intentioner, men i mange tilfælde mistes overblikket undervejs og de nødvendige beslutninger forsimples eller helt undgås. Re(organisering) af finansfunktionen bliver i mange tilfælde en ”kasser og streger”-øvelse med quick-fix løsninger. Dette underminerer finansfunktionens eksekveringsevne.

Et velkonfigureret organisationsdesign omfavner en række delementer – såsom struktur og snitflader, roller og ansvar, profiler og kompetencer, governance og ledelse – på en måde, som sikrer, at strategiske mål operationaliseres og harmoniseres i organisationsdesignet. Der findes ikke et ”single right answer” for organisering af finansfunktionen, men svaret vil findes gennem et målrettet og velstruktureret forløb. Dette danner herefter grobund for en styrket eksekveringsevne og gearskifte i finansfunktionen gennem det rette kunde-, talent- og procesfokus.

Vores tilgang

I Deloitte har vi hjulpet en række af de største danske virksomheder med organisatorisk design og implementering i finansfunktioner.

Med udgangspunkt i Deloittes globale rammeværk, designer vi accelererede projektforløb sammen med vores kunder. One-size does not fit all. Metoden er derfor fleksibel og tilpasses til virksomhedens specifikke kontekst og behov.

Udarbejdelsen af organisationsdesign og implementering er typisk struktureret i 3 overordnet moduler. Her er et eksempel for Finansfunktionen:

 1. Beslut

  Først defineres forandringsbehovet med udgangspunkt i den forretningsmæssige kontekst, prioriteter og værdikæde, samt finansfunktionens strategiske målsætninger og nuværende modenhed.

  Dette danner grobund for at rammesætte det organisatoriske design gennem identifikation og formulering af kritiske designprincipper, afgrænsninger og succeskriterier/KPI’er.

 2. Design

  Med udgangspunkt i beslutninger vedrørende ambitioner og designprincipper, designes og konfigureres finansfunktionens fremtidige organisering – dvs. et tydeligt design af hvordan og hvor opgaver og processer løses, og hvordan disse understøttes digitalt.

  Det inkluderer detaljeret design af en række delementer – bl.a. fremtidige funktioner, ledelsesstruktur og teams, roller og ansvar, fremtidige kompetencebehov og kortlægning af nuværende gaps, governance og decisions rights, snitflader etc. Designet afstemmes og færdiggøres gennem engagering af de væsentligste interessenter.

 3. Eksekver

  Til sidst planlægges og koordineres transitionen mod den fremtidige organisering af finansfunktionen på både kort og lang sigt. Det inkluderer bl.a. aktiviteter vedrørende transitionsplanlægning, etablering af governance for implementering, change readiness vurdering, rekruttering, kompetenceløft samt HR-koordinering. Implementeringen vurderes og måles herefter løbende i forhold til opstillede succeskriterier og mål.

 1. Beslut
 2. Design
 3. Eksekver

Først defineres forandringsbehovet med udgangspunkt i den forretningsmæssige kontekst, prioriteter og værdikæde, samt finansfunktionens strategiske målsætninger og nuværende modenhed.

Dette danner grobund for at rammesætte det organisatoriske design gennem identifikation og formulering af kritiske designprincipper, afgrænsninger og succeskriterier/KPI’er.

Med udgangspunkt i beslutninger vedrørende ambitioner og designprincipper, designes og konfigureres finansfunktionens fremtidige organisering – dvs. et tydeligt design af hvordan og hvor opgaver og processer løses, og hvordan disse understøttes digitalt.

Det inkluderer detaljeret design af en række delementer – bl.a. fremtidige funktioner, ledelsesstruktur og teams, roller og ansvar, fremtidige kompetencebehov og kortlægning af nuværende gaps, governance og decisions rights, snitflader etc. Designet afstemmes og færdiggøres gennem engagering af de væsentligste interessenter.

Til sidst planlægges og koordineres transitionen mod den fremtidige organisering af finansfunktionen på både kort og lang sigt. Det inkluderer bl.a. aktiviteter vedrørende transitionsplanlægning, etablering af governance for implementering, change readiness vurdering, rekruttering, kompetenceløft samt HR-koordinering. Implementeringen vurderes og måles herefter løbende i forhold til opstillede succeskriterier og mål.

Hvorfor Deloitte?

Global markedsleder

Deloitte er anerkendt som global markedsleder inden for transformation af CFO'ens ansvarsområder. Vi er i Danmark ledende inden for alle aspekter af CFO Services.

Dedikerede specialister

Vi har dyb funktionel ekspertise inden for CFO'ens forskellige ansvarsområder og de relevante sektorer. Vi har en betydelig indsigt i, hvilke løsninger der med succes er gennemført hos sammenlignelige virksomheder og kan derfor hurtigt komme frem til de rigtige løsninger for netop jer.

Vi arbejder globalt

I Deloitte arbejder vi integreret på tværs af landegrænser som udgangspunkt. Vi mobiliserer medarbejdere over hele verden alt afhængigt af, hvilke kompetencer der er relevante, og hvilken geografi der er behov for at afdække.

Digital front runner

Vores medarbejdere er førende inden for de seneste teknologiske løsninger. Vi anvender de nyeste teknologiske muligheder i vores løsningsdesign og er erfarne med at implementere teknologier inden for CFO'ens ansvarsområde.

Kontakt vores eksperter

Vil du vide mere om Finance Strategy? Har du behov for rådgivning eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

Kim Hendil Tegner

Partner

Daniel Bjerre Nielsen

Manager