Finance Strategy

Udarbejdelse af strategi og vision for finansfunktionen

Ambitiøs og målrettet udvikling af CFO'ens ansvarsområder kræver en tydelig strategi, hvor forretningsmæssige behov sammenkædes med kravene for det underliggende leveranceapparat

Udfordringer

Kunsten at omsætte stadigt stigende forretningsmæssige behov, nye teknologiske muligheder og medarbejderbehov til konkrete løsninger, som kan implementeres med en stærk og overbevisende business case.

Globalisering, digitalisering og ændret forbruger- og medarbejderpræferencer betyder en stadigt stigende omstilling af virksomhedernes forretningsmodeller. Udover at skulle spille en væsentlig rolle i at sikre denne transformation for virksomhedens samlede værdikæde, har den moderne CFO også en betydelig forpligtelse til at kigge sine egne funktionelle ansvarsområder efter i sømmene, for at vurdere om de funktionelle strategier, prioriteter og fokusområder er alignet med de nuværende og fremtidige krav. Ved eftersyn vil de fleste CFO'er konstatere at dette ofte ikke er tilfældet. Forretningens krav bliver ikke tilstrækkeligt opfyldt og tilfredsheden med CFO'ens områder er ofte meget lav.

I nogle virksomheder bevæger andre funktioner sig ind på finansfunktionens kerneområder, og udfordrer heraf med større forretningsmæssig indsigt og et bredere datagrundlag end finansfunktionens ”monopol” på at levere ledelsesinformation til bestyrelse, direktion, forretningsenheder og funktionschefer. Samtidigt betyder moderne teknologi, at finans og andre af CFO'ens områder står med et betydeligt potentiale for at reducere deres cost-to-serve, som ikke tilstrækkeligt er blevet realiseret og hvor CFO'en mister troværdighed, hvis der ikke tages action. Endeligt oplever CFO'erne også betydelige udfordringer med at tiltrække de fornødne kompetencer blandt de nye generationer, bl.a. fordi finans ikke har skabt det rette setup til at tiltrække, fastholde og udvikle de fornødne kompetencer.

Mange CFO'er har derfor behovet for at sætte en tydelig retning for sine områder og eksekvere en transformation.

Vores tilgang

I Deloitte har vi hjulpet en række af de største danske og internationale virksomheders CFO'er med udarbejdelse og implementering af strategi for CFO'ens ansvarsområder.

Med udgangspunkt i Deloittes globale rammeværk, designer vi accelererede projektforløb sammen med vores kunder. One-size does not fit all. Metoden er derfor fleksibel og tilpasses til virksomhedens specifikke kontekst og behov.

Udarbejdelsen af en strategi er typisk struktureret i 5 moduler. Her er et eksempel for Finansfunktionen:

 1. Behov

  Først defineres behov med udgangspunkt i forståelse af en forretningsstrategisk kontekst, samt input fra interne og eksterne nøglepersoner.

  Herefter kortlægges og analyseres finansfunktionens nuværende performance, hvilket holdes op imod best practice og benchmarks.

 2. Fremtidig Operating model

  Baseret på denne analyse defineres de nødvendige optimeringer af finansfunktionens operating model, herunder organisering, processer, systemer og kompetencer.

 3. Initiativer og handlingsplan

  Dernæst identificeres og detaljeres forandringsinitiativer for realisering af visionen. Disse indarbejdes i en trin-for-trin handlingsplan og business case.

 4. Mobilisering og eksekveringsplatform

  Til sidst defineres og afstemmes den nødvendige mobilisering og eksekveringsplatform for succesfuld eksekvering af strategien.

 5. Implementering

  Målrettede initiativer iværksættes og gennemføres med involvering af relevante og dedikerede ressourcer. Initiativerne ledsages af effektiv programstyring og change management.

 1. Behov
 2. Fremtidig Operating model
 3. Initiativer og handlingsplan
 4. Mobilisering og eksekveringsplatform
 5. Implementering

Først defineres behov med udgangspunkt i forståelse af en forretningsstrategisk kontekst, samt input fra interne og eksterne nøglepersoner.

Herefter kortlægges og analyseres finansfunktionens nuværende performance, hvilket holdes op imod best practice og benchmarks.

Baseret på denne analyse defineres de nødvendige optimeringer af finansfunktionens operating model, herunder organisering, processer, systemer og kompetencer.

Dernæst identificeres og detaljeres forandringsinitiativer for realisering af visionen. Disse indarbejdes i en trin-for-trin handlingsplan og business case.

Til sidst defineres og afstemmes den nødvendige mobilisering og eksekveringsplatform for succesfuld eksekvering af strategien.

Målrettede initiativer iværksættes og gennemføres med involvering af relevante og dedikerede ressourcer. Initiativerne ledsages af effektiv programstyring og change management.

Hvorfor Deloitte?

Global markedsleder

Deloitte er anerkendt som global markedsleder inden for transformation af CFO'ens ansvarsområder. Vi er i Danmark ledende inden for alle aspekter af CFO Services.

Dedikerede specialister

Vi har dyb funktionel ekspertise inden for CFO'ens forskellige ansvarsområder og de relevante sektorer. Vi har en betydelig indsigt i, hvilke løsninger der med succes er gennemført hos sammenlignelige virksomheder og kan derfor hurtigt komme frem til de rigtige løsninger for netop jer.

Vi arbejder globalt

I Deloitte arbejder vi integreret på tværs af landegrænser som udgangspunkt. Vi mobiliserer medarbejdere over hele verden alt afhængigt af, hvilke kompetencer der er relevante, og hvilken geografi der er behov for at afdække.

Digital front runner

Vores medarbejdere er førende inden for de seneste teknologiske løsninger. Vi anvender de nyeste teknologiske muligheder i vores løsningsdesign og er erfarne med at implementere teknologier inden for CFO'ens ansvarsområde.

Kontakt vores eksperter

Vil du vide mere om Finance Strategy? Har du behov for rådgivning eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

Kim Hendil Tegner

Partner

Daniel Bjerre Nielsen

Manager