Løsninger

Digitalisering i staten

Hvorledes vil staten fremadrettet operationalisere forventningerne til øget digitalisering?

En øget digitalisering i staten kræver en koordineret gennemførelse af mange initiativer med meget forskellige krav til kompetencer.

I perioden fra 2014 og frem mod 2017 vil staten i stigende grad effektivisere samarbejdet mellem de forskellige ministerområder. Her vil fælles grunddata og en robust infrastruktur være et omdrejningspunkt sammen med anvendelse af big data-analyser.

Borgere og virksomheder forventer at kunne få adgang til offentlige services via portaler og mobile devices, og vi ser derfor, at det i stigende grad bliver muligt for virksomheder og borgere at få service eller komme i kontakt med det offentlige hjemmefra.

Som konsekvens af de kommende initiativer vil der være øget fokus på privacy og håndtering af risici fra cyberkriminalitet. Tilsvarende vil man se flere initiativer for at gøre statens indkøb af it-ydelser mere fleksible i former, der fortsat understøtter rammerne for udbud.

I Deloitte har vi mange års erfaring med offentlig digitalisering i hele spektret fra kommuner til ministerier. Vores projekter er derfor altid forankret i de overordnede digitaliseringsstrategier, der bindes sammen med alle niveauer af implementering. Vi kombinerer oftest flere forskellige discipliner som eksempelvis udarbejdelse af strategier, omkostnings- og effektivitetsvurderinger, insourcing, outsourcing, transformationer og tekniske vurderinger. Her hjælper vi blandt andet vores kunder med at:

  • evaluere anvendelsen af it og sammenligne denne med andre tilsvarende organisationer
  • fastlægge strategi for BI og gennemføre big data-analyser
  • udvikle it- og digitaliseringsstrategier
  • udarbejde beslutningsoplæg vedr. teknologivalg
  • analysere sikkerhedsproblematikker og sikre overholdelse af eksisterende governance- og sikkerhedsprocesser
  • undersøge it-arkitektur og designe fremtidig it-servicearkitektur
  • udarbejde sourcingstrategier
  • planlægge, lede og sikre gevinstrealisering fra komplekse it-projekter
  • gennemføre transformationer af organisatoriske forandringer.

 

Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

Jørgen Leisner

Jørgen Leisner

Equity Partner

Jørgen Leisner er partner i Deloitte Consulting i afdelingen Technology Strategy & Architecture og har stor rådgivningserfaring som leder for komplekse og tværorganisatoriske programmer. Han har genne... Mere

Kasper Karmark Andersen

Kasper Karmark Andersen

Director

Kasper Karmark er director i Deloitte Consultings afdeling IT Strategy & Effectiveness. Han har mere end 18 års erfaring som konsulent og rådgiver og har bistået store danske og internationale virksom... Mere

Jesper Kamstrup-Holm

Jesper Kamstrup-Holm

Partner, GPS Industry Leader

Jesper Kamstrup-Holm is a Denmark-based partner and has spent 13 years at Deloitte advising IT managers and CIOs. During this time, Kamstrup-Holm has specialized in working with large public instituti... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('