Løsninger

Innovation

Har din virksomhed behov for et gennembrud?

Virksomheder fejler ofte innovationsforsøg. Ikke fordi de ikke vil, men fordi deres tilgang til innovation er sporadisk og ustruktureret. Deloitte kan hjælpe din virksomhed med at opnå langsigtet succes ved at tilføje disciplin og systematik til dine innovationspotentialer.

Deloitte oplever ofte, at virksomheders innovationsinitiativer ikke giver det ønskelige afkast og gennembrud for virksomheden, der ellers oprindelig var tænkt. Typisk har virksomheder fokuseret på enkeltstående innovationer af nye produkter og produktsystemer uden at have en struktureret og disciplineret tilgang til deres innovationsinitiativer.

Deloitte har værktøjet, menneskene og ikke mindst erfaringen til at hjælpe dig og din virksomhed med innovation – innovation, der skaber en vedvarende konkurrencemæssig fordel og et overlegent finansielt afkast. Deloittes innovationsspecialister, fra Doblin, kan hjælpe dig og dit team med at skabe innovation med afsæt i det potentiale, der ligger i din forretning.

Vi kalder vores innovationsværktøj for Ten Types of InnovationTM. Værktøjet hjælper til at identificere nye innovationsmuligheder i forretningen og til at udvælge og prioritere allerede eksisterende ideer og aktiviteter. Herved opnås et højere afkast på dine innovationsinvesteringer blandt andet ved at:

  • Skabe nye indtægtskilder gennem forretnings- og vækstkoncepter.
  • Udnytte brugen af prototyper, der kan hjælpe med at afstemme kundens behov undervejs i et innovationsforløb.
  • Opnå større indsigt i både dine nuværende og dine fremtidige kunder.

Mikkel Boe

Mikkel Boe

Partner

Mikkel is a Partner with Deloitte Consulting and Nordic Lead for Deloitte’s M&A Consulting Services, covering the areas of M&A strategy, Commercial and Operational due diligence, synergy assessment, c... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('