Insight

Det bliver nemmere at anmode om forskerskatteordningen

Ny digital blanket til brug for ansøgningen er tilgængelig

Skattestyrelsen gør det nemmere at søge om beskatning i henhold til forskerskatteordningen, jf. kildeskattelovens §§ 48 E-F samt ansøge om skattepersonnummer ved hjælp af ny digital blanket. Blanketten bliver tilgængelig for både borgere, arbejdsgivere og rådgivere.

21. juni 2021

 

Blanketten er en samlet løsning, som kan benyttes af både forskere og højtlønnede medarbejdere. Ansøgeren bliver kun bedt om at udfylde de punkter, der er relevante for ham/hende. Samtidigt er der mulighed for at søge om et skattepersonnummer i blanketten.

Ved forlængelse og ophør på forskerskatteordningen kan den digitale blanket også anvendes. 

Blanketten guider ansøgeren igennem processen. Den indeholder vejledningstekster, der sikrer, at ansøgeren har udfyldt alle relevante punkter samt vedlagt relevant dokumentation.

Find blanketten her.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('