Insight

Køb eller salg af aktier i selskaber

Dine rådgiveres ydelser kan i visse tilfælde være momsfrie

Skatterådet anerkender, at en advokats deltagelse i et køb eller salg af aktier kan være momsfrit. Det kræver dog, at advokaten tillægges en selvstændig kompetence til helt eller delvist at fastlægge aftalevilkår. Generelt skal formulering af aftaler om rådgiveres bistand skrives med den spidse pen.

26. januar 2021

 

Når en virksomhed skal købe eller sælge aktier i en anden virksomhed, er der som oftest en række rådgivere involveret i handlen på både sælger og købers side. Det kan eksempelvis være revisorer, advokater, corporate finance-virksomheder og ejendomsmæglere, hvis det drejer sig om ejendomsselskaber.

Der vil altid være en række situationer, hvor køber eller sælger ikke har ret til fradrag for moms på omkostninger vedrørende købet/salget, og det er derfor relevant at overveje, om rådgiverens ydelse kan være momsfri.

Momsloven indeholder en fritagelse for ydelser, herunder forhandling, i forbindelse med værdipapirer. EU-Domstolen har afsagt retningsgivende domme vedrørende denne fritagelse, og der er også lokal dansk praksis. Seneste skud på stammen er et bindende svar fra Skatterådet om en advokats ydelser i forbindelse med en virksomheds salg af aktierne i et datterselskab.

Advokaten havde bemyndigelse til sammen med klienten at forhandle aftalevilkårene i forbindelse med transaktionen. En sådan bemyndigelse er ifølge Skatterådet ikke tilstrækkelig til at opnå momsfrihed. Advokaten skal tillægges en selvstændig kompetence til helt eller delvist at fastlægge aftalevilkår. Momsfritagelsen kan dog benyttes, selvom advokaten skal forelægge et aftaleudkast for klienten til endelig godkendelse.

Landsskatteretten har i en tidligere kendelse bekræftet, at en standardaftale fra en corporate finance-virksomhed er omfattet af momsfritagelsen. Tilsvarende har Skatterådet tidligere i et bindende svar bekræftet, at en ejendomsmæglers ydelser ved et salg af et ejendomsselskab – herunder ”deltagelse i daglange møder med parterne og deres repræsentanter” – var momsfritaget som forhandling. 

Den samlede praksis viser med al tydelighed, at det er ganske væsentligt, at aftaler om rådgiveres bistand skal formuleres med den spidse pen, da det oftest er nuancer, der afgør, om ydelsen er omfattet af momsfritagelsen eller ej. 

Det er nødvendigt at være opmærksom på formuleringerne allerede ved indgåelsen af aftalerne, da det virker som om, at konklusionen i det seneste bindende svar også skyldes manglende dokumentation for det, parterne har aftalt.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('