Insight

Moms i pensioner

Positivt præciserende styresignal offentliggjort

Skattestyrelsen har offentliggjort et præciserende styresignal, der bekræfter, at f.eks. pensionsinstitutternes kapitalforeninger kan være investeringsforeninger i momsmæssig forstand, og de kan i så fald købe kapitalforvaltning uden moms.

10. februar 2021

 

Et investeringsinstitut kan købe forvaltningsydelser uden moms, hvis instituttet enten er omfattet af UCITS-direktivet, eller hvis det opfylder følgende 5 betingelser:

  1. Instituttet har til formål at foretage kollektiv investering.
  2. Instituttet investerer ud fra princippet om risikospredning.
  3. Investorerne bærer investeringsrisikoen, og investeringsafkastet afhænger af investeringerne.
  4. Instituttet er undergivet et særligt statsligt tilsyn.
  5. Instituttet er undergivet de samme konkurrencebetingelser og appellerer til den samme kreds af investorer som UCITS-investeringsforeningerne. 

I en række investeringsstrukturer indgår der såkaldte master- og feeder-institutter, hvor et institut (feeder-instituttet) samler investeringer fra investorerne og investerer sine aktiver i et andet institut (master-instituttet), der foretager de risikospredte investeringer. 

Skattestyrelsen har tidligere bekræftet, at master-instituttet opfylder kriterie 1 om kollektiv investering, selvom der kun er én investor i instituttet, forudsat at feeder-instituttet opfylder kriterie 1. Det gælder også, selvom feeder-instituttet i øvrigt ikke opfylder alle fem kriterier. Det er de ultimative investorer i feeder-instituttets midler, der investeres i master-instituttet, og der er således transparens mellem master- og feeder-instituttet på kriterie 1.

 

Indholdet af det præciserende styresignal

Skattestyrelsen har i det seneste præciserende styresignal bekræftet, at master-instituttet også opfylder kriterie 3 om, at investorerne skal bære investeringsrisikoen, hvis dette er resultatet af aftaleforholdet mellem master- og feeder-instituttet. 

Igen udtaler Skattestyrelsen, at det er uden betydning, om feeder-instituttet i sig selv opfylder alle fem kriterier. Det er således Skattestyrelsens opfattelse, at retsforholdet mellem feeder-instituttet og de ultimative investorer er uden betydning for vurderingen af, om investor i master-instituttet bærer investeringsrisikoen. 

Skattestyrelsen mener således, at der ikke skal anlægges en transparensbetragtning ved vurderingen af, om kriterie 3 er opfyldt.   

I relation til pensionsselskaber er det Skattestyrelsens opfattelse, at betingelsen om, at ”investorerne skal bære investeringsrisikoen”, også vil være opfyldt, hvis feeder-instituttet er et pensionsselskab, som udelukkende udbyder pensionsprodukter med en tilknyttet garanti. 

Pensionsinstitutternes kapitalforeninger kan således opfylde kriterie 3, også selvom pensionsinstituttet i sig selv ikke anses for en investeringsforening.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('