Insight

Overskudsvarme – enklere regler på vej

Mulighed for lavere afgift

Lavere overskudsvarmeafgift og større gennemskuelighed er hovedtemaet i de kommende ændringer af reglerne om betaling af overskudsvarmeafgift. Ændringerne forventes at komme i høring i løbet af efteråret 2019.

4. april 2019

Overskudvarmeafgiften har længe været omdiskuteret, og nu er der endelig nyt om kommende ændringer. 

En række partier har indgået aftale om at reducere overskudsvarmeafgiften og forenkle reglerne med det formål at skabe større incitament for virksomhederne til at nyttiggøre overskudsvarme. Vi kan derfor forvente følgende:

  • Den eksisterende vederlagsafgift på 33 pct. på salg af overskudsvarme afskaffes. 
  • Der indføres en fast overskudsvarmeafgift på 25 kr./GJ med prisregulering hvert år. 
  • Der indføres en ny certificeringsordning, hvor virksomhederne skal opfylde en række krav til energiledelse. Hvis betingelserne for deltagelse i certificeringsordningen kan opfyldes, vil overskudsvarmeafgiften udgøre 10kr./GJ ved salg af overskudsvarme. 
  • Mere præcise regler skal begrænse de tilfælde, hvor der opkræves overskudsvarmeafgift.

For så vidt angår certificeringsordningen forpligter virksomhederne sig, ud over kravene om energiledelse, til løbende at gennemgå de relevante anlæg og i den forbindelse identificere energieffektiviseringsprojekter. 

Det forventes derudover, at overskudsvarmedefinitionen bliver indskrænket på en sådan måde, at fordelingen mellem elektricitet til køling og varme fremover sker mere hensigtsmæssigt, så varme fra f.eks. supermarkeders kølediske fremover ikke skal betragtes som overskudsvarme. 

Der lægges endvidere op til at bevare de eksisterende regler, der blev givet til virksomheder med anlæg fra før 1995. Denne disposition forventes at gælde i 15 år.  

Selve aftalen findes her.

Det forventes, at aftalen udmøntes i et lovforslag i løbet af efteråret 2019, hvorefter reglerne forventes at træde i kraft fra 2020.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('