Insight

Nyt forslag vil ændre lovgivningen for transfer pricing

Hvis vedtaget, skal dokumentation vedlægges selvangivelsen

Skatteministeriet sendte den 13. september 2019 et forslag i høring, som vil kræve, at skatteyder indsender transfer pricing-dokumentation sammen med selvangivelsen. Forslaget afklarer endvidere Skattestyrelsens mulighed for at foretage skønsmæssige ansættelser efter Skattekontrolloven.