Insight

Den grønne skattereform

Nye regler for godtgørelse af energiafgifter fra og med 2025

Lovforslaget har baggrund i den politiske aftale om den grønne skattereform fra sommeren 2022 og sætter rammerne for betaling og godtgørelse af energiafgifter fra 2025 til 2030.