Insight

Nye regler om CFC-beskatning vedtaget

De nye CFC-regler (L 89) blev vedtaget den 3. juni 2021 og vil have virkning for indkomstår, der påbegyndes 1. juli 2021 eller senere. De ændrede regler kan medføre en øget administrativ byrde for danske selskaber.