Vastuullinen liiketoiminta ja kestävä kehitys

Tietoa meistä

Vastuullinen liiketoiminta ja kestävä kehitys

Yritysvastuu

WorldClass

100 miljoonaa tulevaisuutta. Yksi tulevaisuus kerrallaan.

Deloitten WorldClass-yritysvastuuohjelman tavoitteena on vaikuttaa globaalisti 100 miljoonaan tulevaisuuteen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen kautta tarjoamalla ihmisille mahdollisuuksia menestyä nopeasti muuttuvassa maailmantaloudessa.

WorldClass-ohjelma Suomessa:

 1. Tulevaisuuskoulun kautta tarjoamme tukea ja asiantuntijuuttamme tulevaisuuden työhön liittyvistä ajankohtaisista ilmiöistä kasvatusalan ammattilaisille yhdessä Lasten ja Nuorten säätiön kanssa.
 2. Osallistumalla vuosittaiseen Joulupuu-keräykseen tuemme apua tarvitsevia perheitä jouluna lahjoittamalla joululahjoja perheiden lapsille. Lahjoitamme lisäksi jouluruokaa apua tarvitseville perheille yhdessä Hope ry:n ja paikallisten kauppiaiden kanssa Helsingissä, Tampereella ja Turussa.
 3. Osallistumme aktiivisesti opiskelija-, harjoittelu- ja kampustoimintaan.
 4. Tarjoamme Lasten ja Nuorten säätiölle pro bono -tukea heidän sisäisen toimintansa tukemiseksi.
 5. Järjestämme vuosittaisen Impact Day -vapaaehtoispäivän, jossa asiantuntijamme osallistuvat omalla työllään vapaaehtoistyöhön nuorten tai ilmastonmuutoksen hyväksi.
 6. Olemme mukana valtakunnallisessa, lukutaitoa edistävässä Read Hour -kampanjassa.
 7. Tuemme koulun keskeyttäneitä nuoria yhdessä Lasten ja Nuorten säätiön kanssa Mahdolliset maailmat -aloitteen kautta.
   

Kestävä kehitys

WorldClimate

Ilmastonmuutos ei ole valintakysymys. Se on miljardeja valintoja.

Deloitten maailmanlaajuisen ilmastoaloitteen, WorldClimate, tavoitteena on edistää vastuullisia ilmastovalintoja organisaatiossamme ja sen ulkopuolella. Deloitte on sitoutunut saavuttamaan nollanettopäästöt vuoteen 2030 mennessä.

WorldClimate-ohjelma Suomessa:

Sitoudumme

 • vähentämään päästöjä ja saavuttamaan nollapäästöt vuoteen 2030 mennessä
 • toimimaan johdonmukaisesti vihreitä arvoja noudattaen

Innoitamme

 • henkilöstöämme kollektiivisesti sekä yksilöinä tekemään vihreiden arvojen mukaisia päätöksiä ja toimenpiteitä
 • sidosryhmiämme huomioimaan ilmastoasiat jokapäiväisessä tekemisessä
   

Vapaaehtoistyö ja pro bono

Impact Every Day

Meidän panoksemme yhteisöihin / yhteiskuntaan.

Deloitte tarjoaa vapaaehtoistyö ja pro bono -mahdollisuuksia asiantuntijoilleen jatkuvasti, mikä mahdollistaa pitkän aikavälin strategisen vaikuttamisen yhteisöissämme. Asiantuntijamme saavat käyttää työaikaa jollekin valitsemalleen vapaaehtoisohjelmallemme.

Impact Day -tapahtumaa tai Impact Every Day -ohjelmaa suunnitellessamme hyödynnämme Deloitten asiantuntijoiden taitoja ja sovitamme toimintamme WorldClass-ohjelman ja ilmastotoimien mukaiseksi.
 

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

ALL IN

Monipuolinen ja elinvoimainen organisaatio, joka perustuu kunnioitukseen ja osallisuuteen.

Deloitte on sitoutunut yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen, ja tavoitteenamme on, että jokainen asiantuntijamme kokee olevansa arvostettu omana itsenään ja kuuluvansa työyhteisöön sen tasavertaisena jäsenenä. Tuemme asiantuntijoitamme heidän tavoitteissaan, ja tarjoamme tasa-arvoiset mahdollisuudet työssä onnistumiseen ja kasvamiseen uralla. Haluamme rakentaa kulttuuria, jossa inklusiiviset toimintatavat ohjaavat jokapäiväistä toimintaamme ja päätöksiämme sekä tukevat erilaisuuden kunnioittamista sen kaikissa muodoissa. Tavoitteenamme on, että inklusiivinen toimintatapamme yhdessä asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa, auttaa rakentamaan tasavertaisempaa ja yhdenmukaisempaa yhteiskuntaa.

ALL IN on Deloitten globaali Diversity & Inclusion -strategia, jonka tavoitteena on tukea inklusiivista kulttuuria ja yhdenvertaisuuden edistämistä sitoutumalla sukupuolten tasa-arvon, LGBT+ yhteisön sekä mielenterveyden tukemiseen liittyviin kehittämistoimiin. Suomen Deloitte on paikallisesti valinnut tavoitteikseen kasvattaa naisten osuutta johtotehtävissä, tukea perheystävällisyyttä sekä työn ja yksityiselämän tasapainoa kaikissa elämäntilanteissa, sekä kehittää hyvinvoinnille ja joustaville käytännöille perustuvaa työkulttuuria. Käytännössä tämä näkyy esimerkiksi siten, että Deloittella on käytössä sukupuolineutraalit rekrytointiperiaatteet ja koulutamme asiantuntijoitamme ja johtoa inklusiivisiin johtamis- ja toimintatapoihin. Haluamme edistää tietoisuutta tiedostamattomista ennakkoluuloista ja stereotypioista sekä järjestää tilaisuuksia asiantuntijoillemme osana Pride-viikkoa ja LGBT+ yhteisön tukemista. Lisäksi Deloitte on ollut kumppanina Väestöliiton Tasa-arvo ja isät -hankkeessa vuosina 2019–2021 osana perheystävällisen työkulttuurin kehittämistä. 

Deloitte WorldClass

Oliko tieto hyödyllistä?