Life at Deloitte

Dynaaminen, innostava ja joustava työympäristö kasvaa asiantuntijana

Deloitte Drives Development

Meillä Deloittella panostetaan asiantuntijoidemme jatkuvaan kehittymiseen ja kasvuun. Voimavaramme ovat asiantuntevat kollegat, monipuoliset koulutusmahdollisuudet ja vaihtelevat työtehtävät, jotka tukevat asiantuntijoidemme urakehitystä. Meillä on mahdollista luoda omanlainen, omiin vahvuuksiin perustuva urapolku. Poikkeuksellisen laaja koulutustarjontamme viimeistelee asiantuntijoidemme jatkuvan kehittymisen

Asiantuntijamme jakavat kokemuksiaan käymistään koulutuksista ja kertovat, miten Deloitte on edistänyt heidän uralla kehittymistään. Kysyimme heiltä tärkeintä oppia, jonka he ovat saaneet osallistumastaan koulutuksesta ja miten se on auttanut kehittymään asiantuntijana.

Sanni Mäki | Esiintymistaidon koulutus

Olen osallistunut Deloittella lukuisiin erilaisiin koulutuksiin, jotka ovat kehittäneet substanssiosaamistani, asiantuntijuuttani ja muita tärkeitä työelämätaitojani. Yksi niistä on esiintymistaidon koulutus, joka oli hienosti räätälöity mukautumaan eritasoisten esiintyjien tarpeisiin. Koulutus teki minusta vakuuttavamman esiintyjän, mistä on hyötyä jokapäiväisessä asiakastyössä.

Sanni Maki

Mikko Hohkuri | Kouluttajan näkökulma

Meillä asiantuntijoita rohkaistaan osallistumaan koulutuksiin aktiivisesti, jotta ammatillinen kehittyminen olisi mahdollisimman laaja-alaista. Kaikista koulutuksista jää myös konkreettisia oppeja asiantuntijoiden omaan arkeen. Onnistuneessa koulutuksessa osallistujat pääsevät jakamaan omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan. 

Mikko Hohkuri

Erika Medus | Itsensä johtamisen koulutus

Deloitte järjestää monia erilaisia kursseja, joihin voi osallistua oman kiinnostuksen mukaan. Tärkein oivallukseni on, että työtapojen muutos vie oman aikansa. Muutettava asia on hyvä tehdä itselle mahdollisimman helpoksi. Myös toistoja on oltava tarpeeksi, jotta uudesta käytännöstä muodostuu vähitellen rutiini. Työnteostani on tullut priorisoidumpaa käymäni koulutuksen ansiosta.

Erika Medus

Heli Haiko-Oinas | Wave-sponsorointiohjelma

Arki Deloittella mahdollistaa jatkuvan kehittymisen asiantuntijana. Asiantuntijatyössä monimutkaisuus kasvaa ja muutos on jatkuvasti läsnä. Olisi vaikea kehittyä ilman osaavia kollegoita sekä toisaalta haastavia ja monipuolisia asiakasprojekteja. Paras asiantuntijuus syntyy vuorovaikutuksessa. Kannustan kaikkia ajattelemaan isosti ja uskomaan muutokseen – niin omalla kohdalla kuin laajemmassakin yhteydessä.

Heli Haiko-Oinas

Mikko Tuomela | Impactful Sales -koulutus

Deloitte on edistänyt osaamistani luomalla loistavat olosuhteet kehittymiselle. Olen päässyt tekemään joka päivä töitä itseäni fiksumpien asiantuntijoiden ja erilaisten asiakkaiden kanssa. Kokonaisvaltainen ymmärrykseni liiketoiminnasta ja eri liiketoimintaympäristöistä on kasvanut huimasti. Tämä yhdistettynä päteviin koulutuksiin auttaa minua palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin. 

Mikko Tuomela
Oliko tieto hyödyllistä?