Essi Huttu

Life at Deloitte

Asiantuntijana teollisuustoimialalla

Uratarinani: Essi Huttu

Essi Huttu on teolliseen valmistukseen ja toimitusketjuihin erikoistunut asiantuntija, joka nauttii työn vaihtelevuudesta ja mahdollisuudesta oppia jatkuvasti uutta. Hän näkee arvokkaaksi, että Deloittelta löytyy aitoa teollisuusalan ymmärrystä, josta syntyy luottamus ja uskottavuus asiakkaan suuntaan. Teollisuustoimialalla tapahtuu tällä hetkellä paljon ja konsulttina pääsee olemaan muutoksen eturintamassa mukana.

Syvällinen teollisuustoimialan tuntemus vakuutti

Toimin Deloittella liiketoiminnan konsulttina teollisuustoimialalla. Työskentelen projektipäällikkönä ja sisällön asiantuntijana erityisesti toimitusketjun hallintaan ja palveluliiketoimintaan liittyvissä projekteissa.

Olen koulutukseltani tuotantotalouden diplomi-insinööri Tampereen teknillisestä yliopistosta. Opinnoissani keskityin projekti- ja palveluliiketoiminnan johtamiseen sekä tuotannonjohtamiseen, joka pitää sisällään koko toimitusputken raaka-aineesta tuotantoon ja toimitukseen. Valmistumiseni jälkeen toimin toimitusketjun kehitystyössä suomalaisessa valmistavassa yrityksessä ja teollisen palveluliiketoiminnan tutkijana yliopistolla. Ennen Deloittelle tuloani työskentelin yritysklusterissa teollisuuden digitalisoitumiseen liittyvissä strategisissa hankkeissa.

Deloitten vahva keskittyminen teollisiin asiakkaisiin ja tiimin syvällinen teollisuustoimialan tuntemus vakuuttivat minut ja saivat siirtymään Deloittelle. Teollisuustiimiämme on myös rakennettu rohkeasti ja vahvaa toimialaosaamista ja kokemusta on haettu palkkaamalla tiimiin pitkän työuran teollisuusyrityksistä tehneitä osaajia. Toimialaa ymmärtävät asiantuntijat saavat nopeasti kiinni asiakkaan haasteista ja pystyvät kehittämään ratkaisuja, jotka vastaavat toimialan tarpeisiin.  
 

Näen toimialan dynamiikan ja trendien ymmärtämisen hyvin tärkeäksi. Silloin saa kokonaisvaltaisemman kuvan asiakkaan tarpeista, kipupisteistä ja tavoitteista sekä pystyy rakentamaan asiakasta oikeasti palvelevia kokonaisuuksia. Toimialatuntemus lisää  luotettavuutta ja uskottavuutta.
 

Työn vaihtelevuus ja ihmisten motivoituneisuus inspiroi 

Deloittella olen työskennellyt pääasiassa toimitusketjunhallinnan sekä toimitusketjun strategian ja toimintamallien parissa. Tyypillisessä projektissa tarkastelemme toimitusketjun toimintoja monelta eri näkökulmalta pitäen sisällään niin prosessit kuin myös järjestelmät, ihmiset sekä organisaatiorakenteet ja fyysiset toimintojen sijainnit. 

Konsultin työ vaatii uteliaisuutta ja kiinnostusta uuden oppimiseen sekä kykyä toimia muuttuvassa ympäristössä. Asiakasprojektimme kestävät tyypillisesti muutamia kuukausia ja uusi toimeksianto on aina vähän kuin uusi työpaikka. Tämän työn suola ja sokeri onkin, että pääsee näkemään ja oppimaan paljon, mutta samalla täytyy pystyä sietämään tietynlaista epävarmuutta. Olen oppinut viiden Deloitte-vuoteni aikana paljon ja saanut syvyyttä osaamiseeni.

Myös kansainvälisyys näkyy vahvasti työssäni. Sekä Deloitten että asiakkaidemme projektitiimeissä on lähes poikkeuksetta kansainvälisiä osaajia. Teemme töitä pääsääntöisesti etänä ja vältämme turhaa lentämistä. Isoja projekteja tehdessä on kuitenkin tärkeää käydä myös fyysisesti kohteissa, joissa asiakasyrityksillä on toimintoja.

Deloittella löytyy joka aiheeseen osaamista ja ihmiset ovat supermotivoituneita. Nautin työn vaihtelevuudesta, jossa pääsee tekemään erilaisia projekteja erityyppisille asiakkaille ja näkemään ja kokemaan paljon. Tällä hetkellä digitalisaatio ja geopoliittiikka vaikuttavat vahvasti moneen teolliseen toimiaan, kuten myös vihreä siirtymä ja kestävä kehitys.
 

Moni asia työssäni liittyy uudistumiseen ja tulevaisuuteen – tuntuu merkitykselliseltä olla muutoksen eturintamassa mukana.

 

Paula Murray
Paula Murray

Essi Huttu
Enterprise Technology and Performance
essi.huttu@deloitte.fi
+358 40 840 9259

Kumman valitset, Essi?

Oliko tieto hyödyllistä?