CFO Survey

Artikkeli

Deloitte CFO Survey kevät 2021

Optimismin uusi aalto

Deloitten kevään eurooppatasoinen talousjohtajakysely toteutettiin maaliskuussa 2021, jolloin useassa Euroopan maassa maltillinen rokotustahti ja useita toimialoja koskevat pandemiarajoitteet luovat edelleen suurta taloudellista epävarmuutta. Vaikka epävarmuus on ennätystasolla, ovat yritykset silti hyvin optimistisia. Yritykset näyttävät keskittyvän jo koronan jälkeiseen maailmaan.

Päälöydökset Suomessa

Optimismin uusi aalto

Yritykset ovat hyvin optimistia koronan jälkeisiin näkymiin. Talousjohtajien optimismi on noussut Suomessa Deloitten CFO Surveyn kevään 2018 tasolle. Tulevaisuuteen liittyvä epävarmuus on kuitenkin ennätystasolla. 

  • Yli puolet (53 %) suomalaisista suuryritysten talousjohtajista näkee tulevaisuuden taloudelliset näkymät positiivisina, kun vuosi sitten keväällä vain joka viides uskoi näin. 
  • Jopa 57 % suomalaisista talousjohtajista kokee lähitulevaisuudesta epävarmuutta.
     

Katse pandemian jälkeisessä ajassa

Tutkimuksen mukaan yritysten tärkeimmiksi valttikorteiksi nousta nopeasti kriisistä nähdään valmius tehdä rohkea pitkän aikavälin visio ja kyky investoida viisaasti ihmisiin ja teknologiaan

  • Lähes puolet (47 %) suomalaisista talousjohtajista uskoo, että heidän yrityksensä liikevaihto palautuu vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon aikana vähintään samalle tasolle kuin ennen pandemiaa. Kaksi kolmasosaa (64 %) uskoo, että liikevaihto palautuu viimeistään tämän vuoden loppuun mennessä.
  • Kaksi kolmasosaa (67 %) suomalaisista talousjohtajista uskoo, että liikevaihdot palautuvat vuoden 2021 aikana vähintään samalle tasolle kuin ennen pandemiaa.

Vaikutukset koronan jälkeiseen maailmaan

Digitaaliset asiakastapaamiset ja etätyö ovat tulleet jäädäkseen.

  • Suomessa kaksi kolmasosaa talousjohtajista (61 %) näkee, että pääosa asiakaskohtaamisista tapahtuu tulevaisuudessa digitaalisesti – selvästi useampi kuin muissa Euroopan maissa (42 %). 
  • Suomalaisista yrityksistä 42 % uskoo, että jatkossa tarvitaan merkittävästi vähemmän toimistotiloja.
  • Kyselyyn vastanneista suomalaisista talousjohtajista 47 % ei usko, että työntekijät jäävät pysyvästi etätöihin, kun 25 % puolestaan uskoo näin.

***

European CFO Survey Spring 2021

Kolmattatoista kertaa toteutettuun tutkimukseen osallistui 1559 talousjohtajaa 19 Euroopan maasta tarjoten yleiskuvan liiketoiminnan sentimentistä sekä investointi- ja palkkausodotuksista Euroopassa. Suomesta tutkimukseen osallistui maaliskuun 2021 aikana 36 suuryrityksen johtajaa – 90 % tutkimukseen osallistuneiden yritysten liikevaihdosta oli yli 100 miljoonaa vuodessa. Kevään 2021 kysely selvitti talousjohtajien näkemystä koronan vaikutuksista pandemian jälkeisessä maailmassa. 

Oliko tieto hyödyllistä?