CFO Survey

Lehdistötiedotteet

Suomalaisten talousjohtajien optimismi korkeammalla kuin ennen koronaa – digitaaliset asiakaskohtaamiset ovat tulleet jäädäkseen

Suomalaisten kuten myös muiden eurooppalaisten talousjohtajien luottamus talousnäkymiin on noussut pandemiaa edeltävää aikaa korkeammalle tasolle. Vaikka epävarmuus on ennätystasolla, ovat yritykset silti hyvin optimistisia. Kaksi kolmasosaa suomalaisista talousjohtajista uskoo, että asiakastapaamiset hoidetaan pandemian jälkeenkin pääosin digitaalisesti. Tämä selviää Deloitten puolivuosittaisesta eurooppalaisille talousjohtajille toteuttamasta kyselystä.

22.4.2021

”Yritykset ovat hyvin optimistia koronan jälkeisiin näkymiin, mutta silti tulevaisuuteen liittyvä epävarmuus on ennätystasolla. Yli puolet (53 %) suomalaisista suuryritysten talousjohtajista näkee tulevaisuuden taloudelliset näkymät positiivisina, kun vuosi sitten keväällä vain joka viides uskoi näin. Maltillinen rokotustahti ja useita toimialoja koskevat pandemiarajoitteet luovat kuitenkin edelleen suurta taloudellista epävarmuutta. Jopa 57 % suomalaisista talousjohtajista kokee lähitulevaisuudesta normaalia suurempaa epävarmuutta", sanoo Deloitten CFO Programme Lead Tuomo Salmi.

Suomalaisista yrityksistä huomattavan suuri osuus (83 %) on vastaajien mukaan jättänyt selviytymisvaiheen taakseen ja katsoo jo pandemian jälkeiseen aikaan. Euroopassa vielä suurin osa yrityksistä kokee olevansa pandemian selviytymisvaiheessa tai pohtimassa siitä saatuja oppeja. Lähes puolet (47 %) suomalaisista talousjohtajista uskoo, että heidän yrityksensä liikevaihto palautuu vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon aikana vähintään samalle tasolle kuin ennen pandemiaa. Kaksi kolmasosaa (64 %) uskoo, että liikevaihto palautuu viimeistään tämän vuoden loppuun mennessä. Tulokset ovat hyvin linjassa eurooppalaisen talousjohtajien näkemysten kanssa.


Digitaaliset asiakaskohtaamiset jäävät osaksi koronan jälkeistä aikaa

Suomessa kaksi kolmasosaa talousjohtajista (61 %) näkee, että pääosa asiakaskohtaamisista tapahtuu tulevaisuudessa digitaalisesti – selvästi useampi kuin muissa Euroopan maissa (42 %). ”Digitaaliset asiakastapaamiset ovat varmasti tulleet jäädäkseen kasvokkain tapaamisen rinnalle, sillä ne säästävät aikaa ja ovat kustannustehokkaita. Suomessa etäkohtaamiset mahdollistava teknologia on Euroopan huippuluokkaa. Tämä antaa meille jopa mahdollisuuden käyttää vahvaa digikypsyyttämme kilpailuetuna”, uskoo Deloitten CFO Programme Co-Lead Sari Berglund.

Kyselyyn vastanneista suomalaisista yrityksistä 42 % uskoo, että jatkossa tarvitaan merkittävästi vähemmän toimistotiloja. Toimistokiinteistöjen suunnittelussa tulee myös huomioida digitaaliset kohtaamiset fyysisten lisäksi. Suomalaiset ovat kaiken kaikkiaan muita eurooppalaisia tyytyväisempiä käytössään olevaan etätyöteknologiaan ja kokevat myös etätyöskentelyn muita tehokkaampana.* ”Toimistoneliöiden vähentäminen tuo yrityksille merkittäviä säästöjä ihmisten tehdessä jatkossa osan töistä toimistolla ja osan kotoa käsin. Samalla on tärkeää, että yritykset tutkivat ja edistävät niitä keinoja ja työkaluja, joilla etäteknologiaa sovelletaan tehokkaasti käytännössä”, Berglund näkee.

 

***
European CFO Survey Spring 2021

Kolmattatoista kertaa toteutettuun tutkimukseen osallistui 1559 talousjohtajaa 19 Euroopan maasta tarjoten yleiskuvan liiketoiminnan sentimentistä sekä investointi- ja palkkausodotuksista Euroopassa. Suomesta tutkimukseen osallistui maaliskuun 2021 aikana 36 suuryrityksen johtajaa – 90 % tutkimukseen osallistuneiden yritysten liikevaihdosta oli yli 100 miljoonaa vuodessa. Kevään 2021 kysely selvitti talousjohtajien näkemystä koronan vaikutuksista pandemian jälkeisessä maailmassa.

Oliko tieto hyödyllistä?