Väärinkäytökset

Artikkeli

Väärinkäytösten selvittäminen

Epäiletkö väärinkäytöstä?

Deloitte Forensic auttaa organisaatioita taloudellisten väärinkäytösten, toimintataparikkomusten, korruption, kyberrikosten ja muun epäeettisen toiminnan selvittämisessä ja niiden aiheuttamien vahinkojen rajoittamisessa. Laaja kansainvälinen verkostomme mahdollistaa ympäri maailmaa paikallisen sääntelyn ja liiketoimintatapojen ymmärtämisen ja mahdollistaa siten asiakkaillemme parhaat valmiudet oikean ratkaisun löytämisen maineen ja varallisuuden suojelemiseksi.

Asiantuntijatiimimme koostuu rikostutkinnan, tarkastuksen, juridiikan, digitaalisen forensiikan, data-analytiikan ja riskienhallinnan ammattilaisista, joilla on runsaasti kokemuksesta kaikilta eri toimialoilta.

Mikä on taloudellinen väärinkäytös?

Taloudellisilla väärinkäytöksillä tarkoitetaan yleisesti kaiken tyyppisiä talouteen liittyviä rikoksia ja väärinkäytöksiä, mukaan lukien:

  • Petos, kavallus ja muu epärehellisyys 
  • Lahjonta ja korruptio
  • Muu varojen väärinkäyttö
  • Tietoverkko- eli kyberrikokset
  • Rahanpesu
  • Taloudellisen informaation vääristely
  • Pakotteisiin liittyvät rikkomukset
  • Arvopaperimarkkinarikokset
  • Rikoshyödyn kätkeminen
  • Muut toimintataparikkomukset
Oliko tieto hyödyllistä?